Společnost


ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#38537Snížení jakosti zboží po odstoupení od kupní smlouvy a ponížení vracené částky o 6300,-Kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.01.2020, před rokem

Jaromír Klement

Znění stížnosti

Dobrý den,
po zakoupení zboží jsem odstoupil od kupní smlouvy. Prodejce mi zaslal protokol o odstoupení od kupní smlouvy a opravný daňový doklad, kde mi bude vráceno o 6300,-Kč méně, než jsem zaplatil.
S tímto jsem nesouhlasil a zdůraznil, že k žádnému poškození zboží z naší strany nedošlo.
Naopak, výrobek vykazoval vady a nedostatky, které by podle § 2161 OZ mít neměl.
Se zbožím jsem nakládal s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, jak je uvedeno v § 1833 OZ.
Popsal jsem konkrétní výhrady.

Druhá dpověď prodejce: Postup Vypořádání smlouvy byl správný a v souladu s platnými zákony. Při odstoupení od kupní smlouvy jste povinnen vrátit zboží v původním nepoškozeném stavu, v opačném případě jsme oprávněni naúčtovat snížení jakosti zboží.

Odepsal jsem, že ponížená částka je podle mne bezdůvodným obohacením na základě § 2991 OZ.
Požádal jsem znovu o jejich stanovisko, s tím, že bych rád tento spor vyřešil smírně.
Bez odpovědi.


Produkt

Kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner 0038 90000


Požadované řešení

Chtěl bych vrátit zpět zaplacenou částku ve výši 20990,-Kč.
Ponížení vrácených peněz o 6300,- Kč považuji za absolutně neodpovídající.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2020 17:13, před rokem

Dle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů odpovídá spotřebitel při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Bod 47 Preambule ke směrnici o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitel, který zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Například oděv by si měl spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by jej nosit. Také by z oděvu neměl odstraňovat visačky.

Podle pomocného dokumentu ke správnému výkladu směrnice o právech spotřebitelů vydaného Evropskou komisí (DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT) může spotřebitel porušit obal, pokud je stejné zboží obvykle v kamenné prodejně běžně vystaveno bez tohoto obalu (například otevřít krabici, ve které bylo zboží doručeno, jakož i vyjmutí zboží z tohoto obalu).

Pokud chce prodávající navrácenou částku snížit, je na něm, aby prokázal, že spotřebitel nakládal se zbožím jinak, než jak mu umožňuje zákon.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.1.2020 09:03, před rokem

Dobrý den,
zákazník v našem e-shopu skutečně zakoupil kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner v prodejní ceně 20.990,- Kč. Následně odstoupil v zákonné lhůtě od kupní smlouvy bez udání důvodu a výrobek zaslal zpět do naší prodejny. Po přijetí zboží zpět do prodejny, byl výrobek zkontrolován - stav vráceného výrobku byl popsán v protokolu o odstoupení od kupní smlouvy č. 512 a byla pořízena fotodokumentace. Byl vyhotoven opravný daňový doklad, kde bylo skutečně vyčísleno snížení jakosti zboží na částku 6.300,- Kč (výrobek byl vrácen poškozený, odřená nerezová mísa, poškrábané tělo robotu, poškozené příslušenství). Tímto bylo odstoupení od kupní smlouvy ukončeno. Protokol i opravný daňový doklad byl e-mailem zaslán zákazníkovi. Zákazník na tento e-mail reagoval zasláním informace, že zboží mu již v takovém stavu přišlo. Zákazníkovi byla zaslána tato odpověď:

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že jste od kupní smlouvy odstoupil *bez udání
důvodu*, si dovolujeme tvrdit, že postup vypořádání smlouvy byl správný
a v souladu s platnými zákony.

Při odstoupení od kupní smlouvy jste povinen vrátit zboží v původním
nepoškozeném stavu, v opačném případě jsme jako prodejce oprávněni
naúčtovat Vám při vypořádání smlouvy snížení jakosti zboží.

U výrobků značky ETA se nám dosud nestalo, že by výstupní kontrolou, na
kterou plně spoléháme, prošel poškozený výrobek.

Pokud je Vám zboží doručeno poškozené, existují dvě možnosti řešení:

1) zboží reklamovat

2) odstoupit od kupní smlouvy *s udáním důvodu - tzn. z důvodu vadného
plnění* (zboží neodpovídá uvedené jakosti).

O vadách výrobku jste nás před odstoupením žádným způsobem neinformoval,
proto jsme oprávněně předpokládali, že zboží jste převzal v pořádku.

Vyúčtování smlouvy po jejím ukončení je platné.

XXXX

Dle našeho názoru, jsme ve vypořádání ukončené smlouvy postupovali správně.


Jaromír Klement

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.1.2020 10:47, před rokem

Ohledně poškozených částí, které uvádí prodejce:
1) Poškrábaná mísa - teoreticky snad pokud je obvyklé, že se nejpoužívanější součást robota poškrábe po uhnětení jednoho těsta.
2) Poškrábané tělo robota - nejsem si vědom žádného poškrábání z mé strany, jediný kaz jsem objevil ihned po rozbalení a poslal ho prodejci v příloze druhého emailu a přikládám ho nyní i k tomuto komentáři.
3) Poškození příslušenství - prodejce pravděpodobně myslí nabroušení jednoho nože na brousku. Akceptuji termín "malé opotřebení", v žádném případě nesouhlasím s poškozením příslušenství.

Bylo by možné získat fotodokumentaci prodejce, ze které čerpá podklady pro svoje tvrzení? Žádnou jsem dosud neobdržel.
Ponížení vrácených peněz o 6300,- Kč považuji stále za neodpovídající opotřebení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2020 12:49, před rokem

Lhůta 14 dnů v případě práva na odstoupení bohužel skutečně slouží pouze k seznámení se se zbožím tak, jak je možné na prodejně v případě vystaveného zboží (viz naše úvodní vyjádření). Použití zboží a broušení nože, které uvádí spotřebitel, bohužel provést nelze, resp. nespadá pod seznámení se se zbožím. Z toho vyplývá, že v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má za dané situace prodávající právo uplatnit nárok na kompenzaci za snížení hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku.

Kompenzaci je však nutné požadovat pouze za to opotřebení či poškození, které způsobil kupující spotřebitel, a musí být vyčíslena v adekvátní výši. Jde o snížení tržní hodnoty zboží, nikoliv o náklady za uvedení zboží do původního stavu či výměnu opotřebených součástí za nové.

Otázka vyčíslení o kolik byla hodnota zboží snížena je však technického charakteru a bez konkrétních znalostí stavu výrobku a poznatků z daného odvětví elektroniky na ni nemůžeme odpovědět - takový postup by nebyl z naší strany zodpovědný. Takové posouzení je na osobě znalé věci či na odborníkovi (např. soudním znalci).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
21.1.2020 08:48, před rokem

Souhlasíme s vyjádřením dTestu.


Jaromír Klement

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.1.2020 14:37, před rokem

Já také souhlasím s vyjádřením dTestu, stále ale nesouhlasím s částkou, o kterou se zmenšila hodnota zboží.
Teď opravdu nechápu, co se po mne chce?
Kde jsou fotografie a soudním znalcem vyčíslená cena opotřebení?
Proč se k tomu mám vyjadřovat já?
To si mám nějakého sehnat?
Co prosím konkrétně by nyní mělo následovat?
Moje činnost nebo naopak činnost prodejce?
Pokud moje, můžete ji nějak specifikovat?
Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2020 12:09, před rokem

Neviděli jsme komunikaci mezi stranami, nicméně z informací uváděných zde vyplývá, že společnost pořídila fotodokumentaci, popsala stav vráceného výrobku a na základě toho vyčíslila snížení hodnoty zboží na částku 6.300,- Kč. Pokud je takové zhodnocení provedeno odborně zdatnou osobou (klidně i ze strany prodávajícího), není nutně potřebné vyjádření soudního znalce.

Pokud je ohledně takto vyčíslené částky spor, lze věc řešit buď dohodou, která bude spočívat např. v tom, že se strany dohodnou na tom, že věc nechají posoudit právě nezávislým soudním znalcem a jeho závěrem se budou řídit. S tím by měla souviset i dohoda ohledně úhrady znalečného.

V případě, že dohoda, tj. smírné řešení věci nebude možné, zbývá varianta řešení věci soudní cestou, před čímž lze ještě zkusit bezplatné mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Upozorňujeme však, že v rámci ADR ČOI nemůže o případu závazně rozhodnout, to náleží jedině soudu.

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Jaromír Klement

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.2.2020 11:24, před rokem

16 dní bez vyjádření spotřebitele, co navrhujete dále?
Mohu v tom něco udělat já?
Stále mi schází fotodokumentace a znalcem vyčíslená cena opotřebení.
Nebylo by lepší si výrobek vzít a reklamovat ho klasickou cestou?
Mám na mysli hlavně to hrkání při hnětení těsta. (viz. video v příloze)
Prosím o radu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2020 09:51, před rokem

Jak jsme uváděli výše, je možné se dohodnout na posouzení věci nezávislým znalcem, kterého je možné vyhledat zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm. Zde je na spotřebiteli, zda se spokojí se snížením hodnoty zboží vypočteným společností, anebo se bude snažit dohodnout se společností na tom, že se věc nechá posoudit u znalce.

Jak jsme již uváděli, společnost nemusí pro určení výše snížení hodnoty zboží předkládat znalecký posudek. Případná změna nároku z odstoupení od smlouvy do 14 dnů na reklamaci by byla možná jedině po dohodě se společností, protože odstoupením spotřebitele od smlouvy již kupní smlouva a s ní související práva z vadného plnění zanikla.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost na věc reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2020 12:32, před rokem

Dobrý den,

kontrola výrobku po odstoupení od kupní smlouvy byla provedena naším technickým pracovníkem, který je svými zkušenosti k této činnosti způsobilý. Vzhledem k tomu, že jsme zároveň servisem a úzce spolupracujeme se společností ETA, jsme přesvědčeni, že částka za snížení jakosti byla určena správně. Fotodokumentaci máme k dispozici - odřená mísa, poškrábané tělo robotu, poškozené příslušenství (brousek na nože, metla).

Kupní smlouva ke dni 10.12.2019 zanikla přijetím odstoupení od kupní smlouvy a vydáním dobropsiu.


Jaromír Klement

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.2.2020 13:39, před rokem

Dobře, společnost tedy nemusí předkládat znalecký posudek.
Nikde ale asi není řečeno, že ho nemůže poskytnout, že?
Mohu tedy tímto laskavě požádat o tento posudek?
Děkuji velice

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2020 12:36, před rokem

Takovouto cestou lze společnost požádat, nicméně nějaký návrh na dohodu (např. necháme to posoudit znalcem tam a tam, náklady na znalecký posudek rozdělíme tak a tak) by měl přijít od spotřebitele, když rozporuje posouzení prodávajícího. Dále doporučujeme věc řešit prostřednictvím ADR ČOI.

Stížnost nicméně ještě přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat. Pak poprosíme o přeřazení na nás, abychom mohli stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2020 11:00, před 12 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.