Společnost


TITAN spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#3856Zamítnutí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 19 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.07.2014, před 6 lety

Eva Kozelková

Znění stížnosti

Dne 11. 3. 2014 jsem zakoupila v prodejně Klenoty v Milevsku ocelový šperk. Jednalo se o řetízek s přívěsem. Šperk mne zaujal neutrálností, proto jsme se s manželem rozhodli zakoupit ho v předstihu. Měl to být dárek k narozeninám. Šperk si manžel uschoval a daroval mi ho ve druhé polovině května k narozeninám. Nezačala jsem ho nosit okamžitě a zcela jistě jsem ho nenosila nepřetržitě, přesto jsem ho již koncem června musela reklamovat z důvodu vypadaných kamínků. Vůbec mne nenapadlo, že reklamaci po tak krátké době používání zhodnotí dodavatel TITAN, spol. s r.o. jako neoprávněnou. Troufám si říci, že bych spočítala na prstech, kolikrát byl šperk použit. Vyjádření výrobce, že šperk přišel do styku s vodou či chemickými látkami odmítám. Se žádným šperkem se nekoupu ani nesprchuji. Parfém používám na zápěstí, dlouhé vlasy si nelakuji. Samozřejmě šperk přišel do styku s potem – měla jsem ho na kratším řetízku. Případně by na něho mohla cáknout voda při mytí rukou, jak jsem byla upozorněna při telefonickém rozhovoru se zaměstnankyní společnosti dne 22. 7. 2014, ale pokud by toto mělo ovlivnit vypadávání kamínku, pak by ke šperku měla být připojena cedulka nenosit a nepoužívat, protože tomu nelze zabránit. Chemické látky se zrovna tak vyskytují v okolním vzduchu a vzhledem k tomu, že v červnu bylo docela teplo, tak šperk byl v kontaktu s venkovním prostředím.
Rovněž chci upozornit, že se jedná o reklamaci do 6-ti měsíců, tak důkazní břemeno ohledně tvrzení zda se o vadu jedná či nikoliv, leží na výrobci v souladu s ustanovením § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
Sdělení, že šperk je celkově poškozený a kamínky mohou i nadále vypadávat mě mírně řečeno irituje. Na šperku žádné poškození nevidím. Po doplnění vypadaných kamínků vypadá stejně, jako když jsem ho kupovala (pouze mne stál dalších 127,--Kč). Celkově mám tedy pocit, že jsem si koupila nekvalitní výrobek.
Nechci mít s výrobkem další výdaje, proto odmítám přeposílání výrobku zpět, jak mi rovněž nabídla při výše zmíněném telefonickém rozhovoru zaměstnankyně, přesto věřím, že svůj postoj k reklamaci přehodnotí – již s ohledem na vyjádření, že šperk je poškozený a kamínky mohou i nadále vypadávat. Prodavačka v obchodě nemůže za to, že reklamaci výrobce neuznal, proto jsem požadovanou částku zaplatila. Pokud výrobce odborným pohledem zhodnotil šperk jako nekvalitní, pak jsem ho tak již musela koupit. Jako laik pouhým okem nekvalitní výrobek nepoznám – ostatně proto snad existuje záruční lhůta. Nechápu, jak můžete za šperk, ze kterého jak uvádí, budou i nadále vypadávat kamínky ještě chtít peníze za opravu, když od jeho nákupu uplynuly cca 4 měsíce a z toho ještě byl 2 a půl měsíce nepoužíván. Myslím, že by bylo na místě vrátit peníze za opravu a jelikož tvrdíte, že vady se budou i nadále opakovat, tak i za nekvalitní výrobek.
Pouze pro doplnění udávám, že pokud výrobek nesmí přijít do styku s vodou, či vyžaduje nějaké speciální zacházení (Jedná se o šperk z ušlechtilé oceli - u takového materiálu zákazník předpokládá určitou odolnost.) měl by být na to zákazník přinejmenším upozorněn přiloženým letákem. Žádný "návod k použití" ke šperku nepřiložili.
Jsem toho názoru, že dodavatel svým zamítavým postojem porušuje ustanovení občanského zákoníku, konkrétně § 2161 odstavec 2.


Produkt

Ocelový šperk zdobený kamínky


Požadované řešení

Navrácení peněz za šperk a jeho opravu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2014 16:12, před 6 lety

Dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná se o právní domněnku, která připouští důkaz opaku. Tento důkaz by měl provést prodávající, protože ten odpovídá spotřebiteli za bezvadnost výrobku.
Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2014 10:51, před 6 lety

Vzhledem k faktu, že nás spotřebitel požádal o možnost doplnění informací ke stížnosti, přeřazujeme stížnost na něj.


Eva Kozelková

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.7.2014 17:29, před 6 lety

S reklamací se společnost absolutně nevypořádala. Jejich znalec v posudku tvrdí, že šperk je mechanicky poškozen nevhodným užívám (skladováním) a dostal se do styku s vodou či různými chemickými látkami, a tím došlo k uvolnění kamínků. Okem laika je toto „poškození“ absolutně nerozeznatelné. Já jsem šperk dostala jako dárek a vlastnila ho necelých 5 týdnů. Za tuto krátkou dobu jsem ho použila tak 3 až 5x, nekoupala jsem se v něm ani nesprchovala.
Pokud znalec tvrdí, že šperk je poškozen, pak nezbývá než znovu opakovat, že je na výrobci (dodavateli), aby v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, v platném znění on prokázal, že poškození nezpůsobil sám nevhodným zacházením či skladováním, či různými chemickými látkami nebo při převozu. Společnost se tímto meritem věci vůbec nezabývala. Neustále tvrdí, že jsem šperk poškodila já, ale průkaznost poškození je do 6-ti měsíců od prodeje není na zákazníkovi, ale na ní.
K doplnění ještě dodávám, že majitelka klenotnictví šperk zkoumala a sama prohlásila, že jí kamínky připadaly do šperku vsazeny, nikoliv lepeny. Z toho vyplývá, že ke šperku mělo být připojeno poučení o způsobu zacházení.
Pro mne plyne minimálně poučení, že při dalším případném nákupu šperku, či hodinek bude jedna z prvních otázek, kdo je dodavatelem zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2014 16:07, před 6 lety

Je pravdou, že by prodávající měl prokázat, že reklamovaná vada nebyla na zboží při převzetí, pokud reklamaci zamítá. Pokud domněnku nevyvrátí, má se za to, že zboží je vadné. V takovém případě by ale spotřebitelka měl trvat na nárocích vyplývajících mu z vadného plnění. Zaplacením opravy spotřebitelka v podstatě akceptovala placenou opravu. Smluvní vztah je uzavřený s prodávajícím a s tím je nutné jednat o vyřízení reklamace.
Možnost reakce nyní přeřazujeme na prodávajícího, aby se mohl k věci vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2015 16:31, před 5 lety

Vzhledem k tomu, že podnikatelský subjekt doposud nevyužil možnosti vyjádřit se, tímto stížnost uzavíráme pro nereakci podnikatele.