Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:41
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38645Výrobce automobilu nespluje zákonem povinosti ohledně svolávací akce na závadu Hlášení Rapex 28/2017 Škoda Octavia (2008 – 2009)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.01.2020, před 7 měsíci

Petr Tišer

Znění stížnosti

Dobrý den,
V roce 2017 jsem se dostavil s vozem škoda octavie na svolávací akci ohledně závady na jednotce ABS.
cituji
Aktualizace 14. 7. 2017: Hlášení Rapex 28/2017 Škoda Octavia (2008 – 2009)
„Příčinou problému je termomechanické přetížení v řídící jednotce pro ABS a ESP“, vysvětlil KFZ-betrieb mluvčí VW. To by mohlo vést k přerušení napájení řídicí jednotky. Z tohoto důvodu je nutná aktualizace software na ovládací jednotce. „V případě poruchy se rozsvítí na přístrojové desce výstražná kontrolka ABS,“ dodává mluvčí.

Po dovu letech došlo k závadě na jednotcve ABS nefukční přičemž jsem v servisu zjistil že při svolávací akci jedotka ABS nebyla vyměněna z nový díl bez závady.Požadoval jsem aby výrobce automobilu postupoval dle zákona tedy odstranil vadnou jednotku ABS to ale výrobce automobilu odmítl přitom mu to nařizuje zákon cituji níže „Pokud tedy automobil má nějakou nebezpečnou závadu, má spotřebitel možnost výrobek (konkrétní součástku) vrátit bez ohledu na to, zda je nebo není v záruce,“ potvrzuje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu.
Na odstranění nebezpečné závady navíc není žádný časový limit a nehrozí ani ztráta nároku z důvodu prodlení. Pokud se kontrolou VIN v autorizovaném servisu zjistí, že problematický díl nebyl v minulosti vyměněn (typicky u aut koupených z druhé ruky), bude oprava provedena zdarma třeba i třetímu majiteli deset let starého auta.
Na provedení bezplatné opravy přitom nemůže mít vliv fakt, jestli byl vůz po celou dobu servisován v autorizované nebo nezávislé dílně. Podrobněji problematiku rozebíráme v článku Vybrat si autorizovaný, nebo nezávislý servis?


ŽÁDAM O BEZPLATNOU VÝMĚNU VADNÉHO DÍLU KTERÝ NEBYL VYMĚNĚN NA SVOLÁVACÍ AKCI.

Děkuji pěkně

P.T.


Požadované řešení

ŽÁDAM O BEZPLATNOU VÝMĚNU VADNÉHO DÍLU KTERÝ NEBYL VYMĚNĚN NA SVOLÁVACÍ AKCI.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2020 12:36, před 6 měsíci

Dle § 5 odst. 7 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, platí, že výrobce nebo distributor jsou povinni umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět výrobci nebo distributorovi na jejich náklady. Dojde-li k uvedení nebezpečného výrobku na trh, má společnost oznamovací povinnost a zároveň i povinnost přijmout dostatečná opatření odpovídající charakteristice výrobku. Tím byla v uvedeném případě svolávací akce, kde mělo být přijato dostatečné opatření, což se ale nestalo. V konečném důsledku to znamená, že výrobek byl ponechán na trhu, čímž výrobce porušil svou povinnost výrobek z trhu stáhnout. Spotřebitel má nárok na to, aby přijaté opatření bylo provedeno i dodatečně, pokud byl na svolávací akci přítomen a přesto k nápravě nedošlo.

Výrobce nebo distributor se vystavuje riziku sankce uložené dozorovým orgánem, kterým je v této oblasti dle § 7 odst. 1 zákona o obecné bezpečnosti výrobků Česká obchodní inspekce. Pokud se výrobce nebo distributor dopustí přestupku ve smyslu § 8 odst. 3 písm. c) zákona o obecné bezpečnosti výrobků, hrozí jim dle § 8 odst. 4 téhož zákona pokuta až do výše 50 000 000 Kč.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení zákona v oblasti, kde je dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce, je oprávněn podat podnět (více informací naleznete na: https://www.coi.cz/podatelna/).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2020 17:31, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.