Společnost


YOU.CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38650Nedodaný tovar, nevrátené peniaze, nemožná komunikácia

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.01.2020, před 7 měsíci

Ivona Pavlechová

Znění stížnosti

Dňa 21.6.2019 som si objednala cez internetovú stránku fashionfashion.cz tovar uvedený nižšie, platbu som uskutočnila kartou online, prebehla úspešne. Vzhľadom na to, že tovar nebol dodaný v termíne, v akom bolo písané, písala som maily (9x) ohľadom objednávky, nakoniec mi prišla odpoveď, že z nepochopiteľných dôvodov sa tovar vrátil k dodávateľovi; žiadala som vrátenie peňazí za uhradený tovar, ktoré mi doteraz neprišli a webová stránka ďalej so mnou nekomunikuje, neodpovedá na maily.
Číslo objednávky - 41814559

Ďakujem. S pozdravom Ivona Pavlechová


Produkt

Objednaný tovar: 32848156830/L - Boho šaty 1x - 22,05€ 32843321836/3XL - Letné maxi šaty - 1x - 16,74€ 32981305155/L - Maxi šaty Elisa -1x - 15,57€ 328205711444/M2 - Maxi šaty Sara - 1x - 15,57€


Požadované řešení

Žiadam vrátenie peňazí za objednaný tovar


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2020 09:13, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2020 22:43, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.