Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2660
Z toho za letošní rok:347
Stále v řešení:134
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 497 stížnostech.

#38726Nechtěné Vip členství

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2020, před 7 měsíci

Petra Malíková

Znění stížnosti

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc vyřešení mé situace. V srpnu 2019 jsem si založila účet na Be2 seznamce. Nešlo tam nikoho vidět a tak jsem si zaplatila 149 na jeden měsíc (myslím že to byl říjen 2019) abych vůbec viděla lidi a mohla odepsat. Na seznamce nic nebylo, tak jsem se tam už nedívala. po nějaké době jsem hledala v nastavení zrušení ůčtu, ale nenašla jsem nic konkretního. Poté jsem už to neřešila, až v prosinci 2019 jsem si všimla že mi dne 15.11.2019 odešla platba ve výši 2247Kč. Netušila jsem o co se jedná a platbu jsem reklamovala v bance. Na druhý den jsem si zjistila o co se jedná a dočetla na internetu o Be2. Ihned jsem podala výpověď z premium/vip členství emailem.Neměla jsem o automatickém obnovení tušení. Napsali mi na email, že moje členství bude ukončeno ke dni 4.2.2020. Banka mi však v lednu 2020 vrátila na účet částku 2247Kč a seznamka mě kontaktovala emailem s upomínkou o nezaplacení ve výši 2530Kč. Odepsala jsem, že členství mi končí a ať mě nechají na pokoji že to řeším, zazmatkovala jsem.
Nevím jak se mám zachovat, zda mám platbu zase zpět posílat, mám strach a nevím si rady. Jejich služby jsem nechtěla a nebyla dostatečně informována.


Produkt

premium účet Be2


Požadované řešení

Pomoc s vyřešením situace, jak mám postupovat dále.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2020 11:18, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Dodáváme, že jsme se ještě u žádného případu nesetkali s tím, že by společnost přistoupila k vymáhání čehokoliv soudní cestou, na základě čehož by až mohlo být přistoupeno k exekuci.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2020 21:25, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 06:02, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petra Malíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.2.2020 06:34, před 6 měsíci

Dobrý den, od doby, kdy jsem Vám napsala tak mě Be2 ještě 1x kontaktoval stejným emailem, nereagovala jsem. Banka mi reklamaci platby za tuto seznamku uznala, a od te doby se Be2 neozval. Nemusím se tedy bát, že vznikne dluh?

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2020 21:45, před 4 měsíci

Odpovídá-li skutkový stav tomu, jak byl případ popsán ve stížnosti, pak by s ohledem ustanovení § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a také s ohledem na stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013 neměl žádný dluh v souladu se zákonem vzniknout.

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.