Společnost


ihračkářství s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#38737Nedodané zboží, nevraceni peněz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2020, před 5 dny

Iveta Stanislavova

Znění stížnosti

Dobrý den, po přijetí a zaplacení objednávky přestal obchod komunikovat. Bylo podáno trestní oznámení 28.11.2019 na PČR s výsledkem od živnostenského úřadu Slavkov u brna 18.9.2019 že se zastavuje řízení, že nebylo obviněnému nic prokázáno. Nám bylo lajcky řečeno úředníci ať si to vyřešíme přímo na prodejně pokud ještě existuje.Mezi tím byla komunikace po emailu s panem M. o odstoupení od smlouvy podepsání dobropisu následně slibu poslání peněz zpět. Sliboval i po telefonu ale do dnešního dne žádné peníze nepřišly.


Produkt

Nákup 9 hraček


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2020 22:03, před 5 dny

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.