Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2428
Z toho za letošní rok:110
Stále v řešení:174
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 484 stížnostech.

#38743Neoprávněně zaúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2020, před měsícem

Jaroslava Pokorná

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 7.12.2019 jsem se na zkoušku zaregistrovala u společnosti Be2, seznamovací agentury. Službu jsem nevyužívala a i tak mi bylo následně 7.1.2020 z mého účtu bez jakéhokoli předchozího upozornění strženo 2247 Kč. Nebyla jsem společností informována o ukončení doby platnosti zkušební verze ani o automatickém prodloužení smlouvy a její výši. Dne 7.1. jsem se ihned pokoušela přes email kontaktovat zákaznické centrum společnosti Be2, ale nikdo se mi dodnes neozval. Proto jsem dne 13.1. jsem dle pokynů uvedených na stránkách společnosti Be2 odeslala doporučený dopis s žádostí o ukončení smlouvy, kde požaduji okamžité ukončení smlouvy a navrácení částky. Děkuji. Pokorná


Produkt

Požadavek zrušení Premium členství Academic Singles


Požadované řešení

Požaduji okamžité zrušení mého členství v Premium členství Academic Singles, dále požaduji vymazání veškerých mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, datum narození) a transakčních (platebních) údajů z databáze Be2 a požaduji písemné potvrzení, že k tomuto došlo. V opačném případě podám stížnost na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.
Dále požaduji vrácení mých financí. Děkuji. Pokorná


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2020 10:41, před měsícem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2020 21:25, před měsícem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Jaroslava Pokorná

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.1.2020 22:00, před 25 dny

Společnost jsem kontaktovala přes uvedený email michal.hlavacek@be2.com
Nyní čekám na vyjádření.
Děkuji.
Pokorná

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2020 08:27, před 25 dny

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.