Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:140
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#38747Problém s komunikací při zrušení členství a výhrůžky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2020, před 5 měsíci

Aneta Cvrckova

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 8.12.2019 jsem si zaplatila jednorázově členství Premium. Bohužel, jak už tady bylo xkrat psáno, nebyla jsem dostatečně upozorněna na automatické prodlužování tohoto členství a ani na to, že se blíží doba možného odstoupení od smlouvy, což je 14 dní před ukončením zaplaceného měsíčního poplatku. Ve svých podmínkách mají uvedeno, že mě emailem informují o této skutečnosti. Žádný email jsem neobdržela. 9.1 2020 se dvakrát společnost pokoušela o odečtení částky za další tři měsíce v hodnotě 2350 korun. Nepovedlo se, jelikož nebylo na účtu dostatek prostředků. 10.1. mi přišel výhružný email, že pokud dlužnou částku nezaplatil, obrátí se na třetí stranu, která to ze mě vymůže. Ze strachu a hlouposti jsem jim peníze zaslala. Můžete mi prosím v této prekérní a stresové situaci pomoci? Posílala jsem jim smluvní výpovědi na různé maily, reagovali až dnes. Prý mám počkat na odpověď do 5 prac.dni. Já bych byla ráda, kdyby se mi vrátila alespoň poměrná část zaslané částky a chci zrušit členství a poslat o tomto skutku od společnosti potvrzení. Děkuji vám za odpověď.


Produkt

Nedostatečné informováni o automatickém prodloužení členství


Požadované řešení

Prosím o legální vyřízení, vrácení poměrne částky za nevyužívané služby a ukončení smluvního vztahu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2020 10:36, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitelka využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončila.

Platila-li spotřebitelka při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitelka využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitelka by měla co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2020 21:25, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Aneta Cvrckova

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.1.2020 22:12, před 5 měsíci

Dobrý den. Dnes mi přišel email, ve kterém společnost přijala moji žádost o výpověď smlouvy, a potvrdila, že nebude již nadále vymáhat jakékoliv další platby. Což je pokrok. Profil mi ale zrušen nebyl, jak jsem žádala. Prosím o vyjádření. A dále mě zajímá, co bude s penězi, které jsem byla nucena pod nátlakem společnosti poslat? Nebyla jsem dostatečně a zřetelně informována o automatickém prodloužení členství, ani o tom, že se blíží doba vypršení měsíčního členství, na což by klienta měl systém upozornit e-mailem, jak mají uvedeno ve svých VOP. Děkuji za odpověď

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.1.2020 09:43, před 5 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby se spotřebitelce vyjádřila a refundovala provedené platby.

Spotřebitelce však doporučujeme, aby se obrátila na svou banku s žádostí o tzv. chargeback, jak je uvedeno v našem úvodním vyjádření. V praxi se totiž ukazuje, že se jedná o nejefektivnější prostředek, jak získat peníze zpět.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2020 17:37, před 3 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2020 21:48, před 2 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitelka přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.