Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#38838Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.01.2020, před 3 měsíci

Adéla Palochová

Znění stížnosti

Dobrý den,
25.12. jsem objednala na stránce icell.cz. Po přečtení recenzí na společnost jsem poslala dne 11.1. na email, který měli uvedený na internetových stránkách, že chci zrušit svou objednávku (č. xxxxxxx).Dnes mi přišlo, že objednávka byla odeslána. Jelikož jsem zaslala, že odstupuji od kupní smlouvy před odesláním zboží, nemám tudíž povinnost zboží převzít, ani po mě prodávající nemůže žádat uhrazení nákladu za přepravu zboží???


Produkt

obal a ochranné sklo na telefon Xiaomi


Požadované řešení

Musím zboží převzít? Jak postupovat?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2020 09:57, před 3 měsíci

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před převzetím zboží. Toto právo vyplývá z preambule směrnice č. 2011/83/EU, konkrétně z jejího bodu č. 40, který stanovuje, že právo odstoupit má spotřebitel i před získáním zboží do fyzického držení.

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží (ne pokud mu nebylo dodáno). Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li společnost na e-maily spotřebitele, lze zaslat odstoupení (případně zboží) na adresu sídla společnosti, dle obchodního rejstříku.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2020 20:48, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.