Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#38880Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.01.2020, před rokem

JAKUB PROCHÁZKA

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 20. 12. 2019 jsem reklamoval obuv pro volný čas - polobotky Urban. Dne 24. 12. 2019 jsem byl SMS zprávou informován o zamítnutí reklamace. Dne 18. 1. 2020 jsem si boty po reklamaci vyzvedl, v reklamačním protokolu je uvedeno, že jsem vady zboží neuplatnil bezodkladně po jejich zjištění, s čímž zásadně nesouhlasím.

Boty jsem koupil dne 4. 11. 2018 v Praze na Zličíně a nosil jsem je zejména na jaře 2019. Přes léto jsem boty nenosil, na podzim jsem je vybalil a opět je začal nosit. Neměl jsem nejmenší důvod se domnívat, že jsou boty poškozené. Když jsem však v prosinci přecházel po dešti (nikoli v dešti, opravdu po dešti a aniž by byl sníh) z domova k autu, měl jsem v botě mokro. Podíval jsem se proto na podrážku pravé boty a zjistil jsem, že je prasklá. Přistoupil jsem k reklamaci bot, protože podle mého názoru není možné, aby polobotky po jarním a podzimním nošení měly prasklou podrážku.

Když jsem boty na prodejně v Olympii Teplice reklamoval, uvedl jsem jako závadu pouze prasklou podrážku na pravé botě, paní, která se mnou sepisovala reklamační protokol, kontrolovala stav bot a zjistila, že je prasklá i podrážka levé boty a že na pravé podrážce je prasklin více. Tyto závady byly proto zahrnuty do reklamačního protokolu.

Na prasklou podrážku jsem opravdu přišel až poté, co jsem měl v botě vlhko, přičemž důvodem byla největší prasklina, o ostatních jsem neměl tušení a byly objeveny až při reklamaci. Nesouhlasím proto s důvodem zamítnutí reklamace - o to spíše, že prodávající nijak nepopírá, že by boty byly vadné. Tvrzení, že závady neoznámil ihned po jejich zjištění, není pravdivé, jakmile jsem prasklinu objevil, přestal jsem boty nosit a závadu jsem u prodávajícího uplatnil.

Pěkný den,

J.P.


Produkt

Pánská polobotka Urban, číslo zboží 2-24-35-0861-2


Požadované řešení

Vrácení peněz, případně výměna bot za stejné (byl jsem s nimi jinak spokojen).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 12:43, před rokem

V popsaném případě by se mohlo jednat o nesplnění jakosti při převzetí, což je v rozporu s § 2161 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud prodejce reklamaci zamítá, musí zamítnutí řádně odůvodnit. Ohledně lhůty, kdy spotřebitel může uplatnit práva z vadného plnění platí, že vadu je možné vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji spotřebitel u zboží zjistil, což plyne z § 1921 občanského zákoníku. Podle našeho názoru nelze bez dalšího považovat za dostatečné odůvodnění konstatování toho, že spotřebitel nevytkl vadu ve stanovené lhůtě, a to zejména v případě, že pro podporu tohoto tvrzení prodejce neuvádí (dle obsahu stížnosti) žádné další skutečnosti, ze kterých při této argumentaci vycházel. V takovém případě by se mohlo jednat o reklamaci, která není vyřízena řádným způsobem. Není-li reklamace vyřízena řádně a včasně, je spotřebitel dle § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se dle § 2004 odst. 1 občanského zákoníku závazek zrušuje od počátku. Tzn., že strany si musejí vrátit to, čím původně plnily.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2020 20:28, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.