Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:494
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#38891Neuznaná reklamace a následné protahování stížnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

18 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2020, před 4 měsíci

Lukáš Král

Znění stížnosti

Dobrý den,

společnost T-mobile mi zamítla reklamaci mobilního telefonu s odůvodněním, že závada byla způsobena nadměrným tlakem nebo pádem na což se nevztahuje záruka a zařízení mám opravit na vlastní náklady.

Jelikož jsem přesvědčený, že toto zamítnutí není oprávněné, jelikož vím, že telfon mi nikdy nespadl, byl opatřen pouzdrem, tvrzeným sklem a nošen byl v taštičce přes rameno nikoliv v zadní kapse kalhot a tak podobně. Tak jsem konzultoval dál tento problém se společností T-mobile přes jejich Facebook.

Na Facebooku mi bylo doporučeno zajít na kteroukoliv pobočku a požádat o vyřešení celého případu u soudního znalce na náklady společnosti. Tak jsem učinil a zašel na nejbližší pobočku (partnerskou). Místní pracovnice ani nevěděli, že takovou věc provádějí a museli volat manažerovi prodejny. Následně velmi nekvalifikovaně se mnou sepsali jakýsi portokol, oskenovali dokumenty k předešlé reklamaci a zaslali vše na e-mail jejich soudnímu znalci. Vyjádření pro mě znělo, že znalec se ozve do 7 dnů.

Po 7 dnech jsem něměl žádnou odpověď a tak jsem na pobočku psal informativní e-mail jak to s mým případem vypadá. Bylo odpovězeno, že soudní znalec má moc práce a odpoví ve lhůtě 60 dnů, kterou má na odpověď.

Uběhlo 60 dnů a stále jsem neobdržel žádné vyrozumění. Psal jsem tedy opět e-mail s požadovanou odpovědí co se děje. Tentokrát nikdo na zprávy neodpovídal. Po uplynutí týdnu jsem šel na pobočku a zeptal se jak to s případem vypadá. Paní mi s úsměvem na tváři odpověděla, že oni e-mail před více než 60 dny poslali a víc pro to nemůžou udělat, tedy že soudní znalec neodpověděl není jejich problém.

Chtěl jsem dál tento případ řešit přes Český telekomunikační úřad, ale tam jsem se dozvěděl, že podmět musím zaslat nejdelé do měsíce po zamítnutí reklamace. Avšak můj případ Od reklamace po čekání 60 dnů na vyjádření soudního znalce trvá již přes 3 měsíce. Tudíž nesplňuji tuto podmínku.

Rád bych věděl jak mám postupovat dále. A zda exituje nějaká možnost jak se ohradit proti záměrnému zdržení celého případu o zmiňovaných 60 dnů, Děkujii za odpověď.


Produkt

Samsung Galaxy J7


Požadované řešení

Oprava v rámci záruční lhůty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2020 15:20, před 4 měsíci

V daném případě se nejedná o problematiku telekomunikací, ale o koupi zboží a reklamaci jeho vady. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporu tedy není Český telekomunikační úřad, ale Oddělení mimosoudního řešení sporu (ADR) při České obchodní inspekci: www.adr.coi.cz Zde může návrh na zahájení řešení sporu spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé.

V daném případě záleží, kolik času uplynulo od koupě telefonu. Projevila-li se vada v prvních 6 měsících od koupě, svědčí spotřebiteli tzv. domněnka vadnosti, dle které se předpokládá, že projeví-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží, má se za to, že bylo vadné již od počátku, a tedy že za vadu prodávající odpovídá. V takovém případě by měl prodávající prokázat opak, tedy to, že za vadu neodpovídá (např. že byla způsobena mechanicky). Pokud to neprokáže měl by reklamaci vyřídit kladně. Pokud uplynulo už více než 6 měsíců od převzetí telefonu, je situace opačná a spotřebitel by měl prokázat, že za vadu odpovídá prodávající.

Situace, kdy po zamítnutí reklamace společnost hradí znalce na vlastní náklady není zcela typická. Pokud však uvádí, že situace bude u znalce vyřešena do 7 dnů, je povinna tomuto závazku dostát.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace a proces u znalce společnosti také nevede k řešení, může si spotřebitel opatřit vlastní posudek. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřídit smírnou cestou, může se spotřebitel obrátit na ADR oddělení České obchodní inspekce, jak bylo uvedeno výše, neboť lhůtu pro zahájení sporu splňuje.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve řízení před správními orgány, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.