Společnost


Studio Moderna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38973Dodání jiného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.01.2020, před rokem

Václav Vávra

Znění stížnosti

Objednali jsme si v Jablonci dvě 6cm přistýlky 120x200cm. Při objednávce prodavač neustále telefonoval a odbíhal. Objednávka přišla po cca.1 týdnu. Po rozbalení jsme zjistily, že rozměr místo 120x200 je 120x190. Po zdlouhavém telefonování nám bylo sděleno ,že musíme odvést zboží opět do Liberce, kde nám bude vyměněno za požadovanou velikost. Bydlíme v Nymburce, zboží jsme si vyzvedli v Praze Štěrboholích. Proč musíme vážit zbytečnou cestu do Liberce a vozit nesprávně dodané zboží až tam?


Produkt

Přistýlka 6cm


Požadované řešení

Výměna za původně objednané zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 16:58, před rokem

Práva z vadného plnění se zásadně uplatňují v provozovně prodávajícího, ve které je přijetí reklamace objektivně možné, a to v souladu s § 2172 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákon hovoří v tom smyslu, že spotřebitel má nárok na náhradu tzv. nutných nákladů spojených s reklamací. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně velký výrobek, je pravděpodobně úměrné vzhledem k velikosti výrobek dovést do provozovny prodejce osobně.

Zákon neumožňuje žádat po prodejci proplacení zbytečně vysokých nákladů, pokud šla doprava k reklamaci vyřešit levněji. Pokud však prodejce výslovně doporučil spotřebiteli určitý způsob dopravy (i s místem, kam je třeba výrobek doručit), pak je samozřejmě povinný uhradit veškeré náklady, které spotřebiteli vzniknou tím, že vybral způsob přepravy dle "návodu" prodávajícího. Spotřebitel má právo na úhradu těchto nákladů v penězích.

Pro výpočet náhrady za používání motorových vozidel se, pro absenci právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva, používá analogicky předpisů pracovního práva. V těch se stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč (viz § 1 písm. b) vyhlášky č. 358/2019 Sb.).

Obecně doporučujeme trvat na uhrazení nákladů. Pakliže s Vámi na prodejně nikdo nebude komunikovat, doporučujeme vznést tento požadavek písemně cestou doporučeného dopisu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2020 20:14, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.