Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:494
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#39006Neschopný pracovník pobočky.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

18 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2020, před 4 měsíci

Matej Novak

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych podat stížnost na pracovníka Pardubické pobočky T- mobile pana M.F.
S přítelkyní jsme si chtěli udělat výhodnější tarif a zahrnout do toho i pevný internet na doma a internetovou televizi.
To vše nám měl udělat pan Fňouk, nabídl nám tarif v magenta, vše jsme sepsali a odjeli domu. Druhý den nám volal, že se omlouvá, že to nevěděl, ale že magenta nelze dát první 3 měsíce od založení, tudíž jsme museli letět zpět do Pardubic( máme to asi 30 km) aby jsme sepsali novou smlouvu, pánovi jsme to odpustili, ale opakovaně jsme rikali, že doufáme, že se nedostaneme přes částku 1400 kč na které jsme byly domluveni. po prvním vyúčtování nám přišlo cca 1800 kč, okamžitě jsme to byly řešit s tím samým pánem a asi po půl hodině koukání do počítače se snažil vymyslet jak by podal nejlépe svoji neschopnost a vymluvil se z toho. Dokonce vedoucí prodejny za námi přišel omluvil se nám za něj a řekl, že osobně dohlédne aby další vyúčtování už bylo v pořádku.
Další měsíc opět přišlo něco přes 1700 kč, bohužel jsme neměli čas to řešit, tak jsme tomu dali ještě jednu šanci. Další měsíc, opět cca 1800 kč.
Takže už na to nemáme nervy a budeme komplet všechny smlouvu rušit, kromě teda internetové televize, která je na smlouvu. A to vše jen díky neschopnosti pracovníka pobočky pana MF a jeho vedoucího.
S pozdravem hezkého dne Novák Matěj.


Požadované řešení

Dostatečné potrestání pracovníka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2020 12:57, před 3 měsíci

Byl-li spotřebitel v předsmluvním stadiu vyjednávání o smlouvě ujištěn, že vyúčtování nepřesáhne určitou hranici, nicméně následně se stal opak, mohl by spotřebitel namítat, že byl druhou stranou při uzavírání smlouvy uveden v omyl ohledně rozhodující skutečnost (tj. ohledně ceny). Následkem uvedení v omyl by mohla být i neplatnost daného právního jednání.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitel požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností.

Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, popřípadě v soudním občanskoprávním řízení nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz. V případě potřeby další právní konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.