Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#39053Úhrada nákladů souvisejících s lékařským ošetřením na dovolené v Egyptě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.01.2020, před 3 lety

Zuzana Čárková

Znění stížnosti

Při dovolené v Egyptě (12/2019) se manželka (diabetik) vážně zranila v moři a proto jsme ve smyslu "Pokynů" poj. ALLIANZ telefonovali do Prahy na nepřetržitou asistenční službu Allianz č. +420 241170000 a oznámili jim tuto PU s žádostí jak dál postupovat. Operátorka nám telefonicky ochotně sdělila postup a zajistila odborné ošetření v Port Galibu.

Nyní jsme od telef. operátora O2 obdrželi výpis hovorů a SMS s pojišťovnou ALLIANZ a máme zaplatit 1.695,- Kč. Asistenčná služba poistovny Allianz
nám však sdělila, že "Náklady za telefonní hovory nejsou předmětem cestovního pojištění, a nemůžeme je Vám proplatit". Dále se odvolali na Všeobecné poistné podmienky,kde máte jasne napísane "v ujednaném rozsahu". Pokial teda telefonické hovory nie sú predmetom cestovného poistenia, nejedná sa teda o ujednaní rozsah".

K tomuto sděluji:
* Potvrzení o zájezdu s CK AIRSTOP jsme obdrželi 15-11-2019 s informací ve "Další služby", že pojistitel je ALLIANZ s tím, že "Objednáním a zaplacením pojištění vyjadřují cestující souhlas s parametry pojištění a pojistnými podmínkami". Na str. 2 "Pojistná přihláška – cestovní pojištění" o žádném "ujednaném rozsahu" není zmínka. Rovněž tak ani v odkazu ttps://www.allianz.cz/file/45173/PP_cestovni_pojisteni_210918.pdf.
o "ujednaném rozsahu" není zmínka ani na obdržených kartách pojištěnce od ALLIANZ,
* úraz manželky a léky jsme dle dispozic poj. ALLIANZ nahlásili na tel. č. + 420 241 170 000, tj. na nepřetržitou asistenční službu Assistance service 24/7, Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s. (viz Karty pojištěnce).
* pokud jde o zmíněné zaklínadlo "ujednaný rozsah", tak pod to se může schovat cokoliv "od Aše k Tatrám" a možná by se v tom mohl orientovat erudovaný právník - a to já ani manželka nejsme. Akorát jsme si právní stát představovali jinak.

Před odjezdem bylo pojištění řádně sjednáno a uhrazeno přes CK AIRSTOP.


Požadované řešení

Od poj. ALLIANZ chceme uhradit:

1. protiprůjmové prášky: 10 + 20 EUR,
2. telefonní a SMS poplatky s pojišťovnou Allianz: 1.695,- Kč

účty byly poj. ALLIANZ sděleny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 16:10, před 3 lety

Ohledně pojistného plnění platí, že se poskytuje v rozsahu, který je ujednán v pojistné smlouvě. Pro relevantní zodpovězení stížnosti bychom museli znát konkrétní smluvní ujednání, zejména rozsah, na který se pojistné plnění vztahuje.

Ohledně obchodních podmínek obecně platí, že pokud je podnikatel připojí k nabídce nebo jsou tyto podmínky stranám známy, se stávají platně součástí smlouvy.

Připojení k nabídce je možné učinit i ve formě odkazu ve smlouvě. Pouhý odkaz na obchodní podmínky však k tomu, aby jimi byly strany vázány, nestačí. Musí k němu přistoupit seznámení se s jejich obsahem. Skutečnost, že strany podepíší odkaz na obchodní podmínky, proto ještě nezakládá jejich účinné začlenění do smlouvy. Zvláštní formou seznámení s obchodními podmínkami je jejich přiložení. V takovém případě již není zkoumáno, zda se s nimi v konkrétním případě spotřebitel skutečně seznámil. Odkaz na webové stránky obecně není přiložením a není naplněn ani požadavek seznámení, ledaže má smluvní strana při uzavírání smlouvy skutečnou možnost se s obchodními podmínkami seznámit. Přiložením není proto odkaz na webové stránky ve smlouvě sjednávané písemně na pobočce v bance, přiložením však je zřejmý hypertextový odkaz při uzavírání smluv elektronickými prostředky. Ze stížnosti však již není patrné, zda byla pojistná smlouva uzavřena na pobočce či elektronickými prostředky. Na základě výše uvedeného lze jen konstatovat, že není-li spotřebitel seznámen s obchodními podmínkami, nestávají se platnou součástí smlouvy.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Linka funguje od pondělí do pátku v čase 9 až 17 hodin.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné dohledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2020 10:55, před 3 lety

Na základě telefonické žádosti přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby měl možnost stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2020 22:55, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2020 11:31, před 3 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.