Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:494
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#39141Nepravdivé informace po lince, neoprávněná smluvní pokuta.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.01.2020, před 4 měsíci

Hana Hrabíková

Znění stížnosti

Jednala jsem s panem Nikolasem Kartézem který byl absolutně neslušný! Nevlídný mi jakkoli pomoci a ani mi nebyl schopný sdělit jméno paní která semnou telefonovala a slíbila mi odpuštění smluvní pokuty z důvodu nefunkčnosti služby! Uvedla mi klamavé informace že zašle na pobočku požadavek na ukončení bez smluvní pokuty ale tak se nestalo! Na pobočce mi řekli že v systému nic nemají! Služby která je nefunkční musím tedy platit stále dál dokud mou reklamaci někdo nevyřeší! Už pomalu ale jistě strácím trpělivost a chci předat celou záležitost svému právníkovi


Produkt

Tv a Internet do zásuvky který nefunguje


Požadované řešení

Odpuštění smluvní pokuty a okamžité ukončení služeb!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2020 19:09, před 3 měsíci

Pokud je mezi stranami ujednáno poskytování určité služby, která je poskytována úplatně, subjekt poskytující službu je povinen službu řádně poskytnout, vyúčtovat způsobem a ve lhůtách uvedených ve smlouvě a uživatel služby je povinen za službu zaplatit.

Pokud spotřebitel s poplatkem či pokutou nesouhlasí, měl by je reklamovat. Učiní-li tak, ale reklamace bude společností zamítnuta, má možnost obrátit se námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním reklamace ani námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne. Rovněž je možná reklamace samotné služby, která je dle znění stížností nefunkční.

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.