Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2596
Z toho za letošní rok:281
Stále v řešení:146
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 492 stížnostech.

#39150Výpověď do 14 dnů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.01.2020, před 4 měsíci

Lenka Ho

Znění stížnosti

Dne 19.1.2020 jsem zaplatila premium členství na rok s uváděnou cenou 99 Kč a místo toho mi strhli 4 752 Kč. Nešlo dokonce ani o (nevědomé) prodlužování členství, ale o první platbu.
Dne 26. 1. 2020 jsem poslala emailem výpověď bez udání důvodů do 14 dnů a tu mi neuznali, prý jsem jejich služeb již využila a jako vstřícný krok mi za rok již žádnou částku nestrhnou...
V potvrzujícím mailu aktivace premium členství přišly i pokyny pro výpověď do 14 dnů("Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit."), domnívám se tedy, že je právo na mé straně.

Přikládám odpověď:

Dobrý den,
děkujeme za Vaši zprávu.
Odstoupení od smlouvy již žel není možné, jelikož jste již hrazených služeb využil/a.
Jako vstříčný krok z naší strany byla již vypovězena automatická prolongace Vašeho Prémiového členství. Vaše Prémiové členství vyprší ke dni: 19/01/2021 a po uvedeném datu již nebude prodloužené.
Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis

Kromě zrušení Premium účtu žádám také vrácení neoprávněné platby.


Produkt

be2 Premium členství


Požadované řešení

Kladné vyřízení výpovědi
Vrácení neoprávněně stržené platby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2020 11:14, před 4 měsíci

I kdyby došlo k využití služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, musel by být spotřebitel o tom, že v takovém případě možnost odstoupit od smlouvy nemá, předem poučen a zároveň by k takovému postupu musel udělit výslovný souhlas, jinak postup není možný (§ 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Navíc, i kdyby k udělení souhlasu řádným způsobem došlo, uvádějí všeobecné obchodní podmínky následující:

"Pokud jste požadovali, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému nás budete o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě."

Společnost se tedy výslovně zavazuje vrátit v případě využívání služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy alespoň poměrnou část provedené platby.

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2020 19:37, před 4 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Lenka Ho

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.1.2020 21:47, před 4 měsíci

Nyní výpověď uznali, ale nechtějí ukončit ke dni podání výpovědi a "nabízí" mi členství měsíc, o což nemám zájem. Zatím bez odpovědi.
Přitom by to šlo vyřešit jedním emailem...
Emaily z výše uvedené adresy, na kterou se mám obrátit, se vrací.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2020 14:43, před 3 měsíci

Spotřebitelka nám formou e-mailu sdělila, že si přeje uzavření stížnosti s tím, že bylo dosaženo smírného řešení sporu k její celkové spokojenosti.