Společnost


Novák Matěj

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#39182Nevrácení peněz ani zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.01.2020, před 3 lety

Václav Vojtíšek

Znění stížnosti

Dne 22.11.2019 jsem zakoupil na stánku v prostorách prodejny Tesco, Praze 4, Novodvorská Plaza., masážní přístroj Well Med infrojate, a to po slevě za částku 5 990,-Kč. Vzhledem však ke skuečnosti,že jeho využití je pro naši rodinu více než problematické, rozhodl jsem se již následující den tento přístroj aniž by byl použit, u prodejce na výše uvedené adrese vrátit.
V této souvislosti byl prodejcem učiněn zápis o řádném převzetí zboží a uvedena i okolnost, že peníze budou vráceny na můj zde uvedený účet v zákonné lhůtě,a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Následně jsem byl několikráte telefonicky panem Matějem Novákem ujišťován, že dřívější vrácení není možné ... Po uplynutí této lhůty, jsem na základě několika e-mailových zpráv s uvedeným majitelem firmy panem Matějem Novákem pochopil, že dotyčný nemá podle svých většinou arogantních a zpochybňujících vyjádřeních vůbec skutečný zájem na vrácení peněz, ale nakonec podle všeho ani zboží.
O nákupu zboží mohu doložit fakturu č.002 ze dne 22.11.2019, kterou vyřizovala Jana Neumannová a podepsána je stejně jako záruční list a zápis o zpětném převzetí zboží také jmenovaným majitelem firmy s opatřenými firemními razítky.


Produkt

Přístroj Wellmed infra jate. Podle záručního listu je má jedat o masážní polštář s výhřevem.


Požadované řešení

Dle platného zákona dodržet reklamaci k zakoupenému zboží na jeho vrácení a zaslat kupní cenu 5 990,-Kč (po slevě z původní částky 11 990,-Kč) i na základě písemného závazku p.Matěje Nováka na účet kuoujícího. Zboží bylo zakoupeno mimo stálou provozovnu a dle písemné dohody s prodejcem dne 22.11.2019 bylo stvrzeno uvedené vrácení hotově.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2020 18:05, před 3 lety

Při koupi zboží mimo obchodní prostory má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Za obchodní prostory se podle směrnice o právech spotřebitelů považují nemovité maloobchodní prostory, kde obchodník trvale provozuje svou činnost. Za obchodní prostory by neměla být považována veřejně přístupná místa, jako jsou např. nákupní střediska, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2020 23:53, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.