Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#391842x zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
28.01.2020, před 2 lety

Radka Vaďurová

Znění stížnosti

dobrý den, 
Mám od nic sportovní hodinky Xiaomi Amazfit Bip a po půl roce se mi při běhání začaly sekat. Poslala jsem tedy k reklamaci a reklamace mi byla zamítnuta prý pro nadměrné přetěžování a zašpinění. Hodinky jsem zaslala zcela čisté a když jsem se emailem odvolala, že zamítnutí nepříjmám, napsali mi, ať pošlu znovu k přezkoumání. Druhou reklamaci mi zamítli s tím, že hodinky nevyužívám dostatečně dlouho, že mé aktivity jsou krátké. Což už beru jako totální výsměch a chci to řešit dále.

Nejde mi vůbec o ty peníze, ale o princip.
moc díky, Radka Vaďurová


Produkt

Xiaomi Amazfit Bip


Požadované řešení

reklamace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2020 13:20, před rokem

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci řádně a bez zbytečného odkladu.
Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba) řádným způsobem, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Zamítnutí reklamace je prodávající vždy povinen řádně odůvodnit. Pokud tak neučiní, lze mít za to, že reklamace nebyla řádně provedena, což s sebou nese výše rozvedené nároky spotřebitele. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, máfpísm spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2020 19:39, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.