Společnost


Lambda Systeme Kft

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#39187Přestali komunikovat potom co jsem chtěla vrátit zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 29 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.01.2020, před 2 lety

Petra Sedinova

Znění stížnosti

Přestali komunikovat potom co jsem chtěla vrátit zboží.
Dobrý den objednala jsem si na webový stránkách
Navella 3 stropní svítidla nejen že nedodržely absolutně dodací lhůtu když jsem byla nucená tedy počkat než po 3 týdnech světla dorazí přičemž na stránkách mají napsáno 3 až 4 dny jsem se tady dočkala když jsem balík otevřela jedno světlo bylo rozbité a další dvě světla neodpovídali absolutně tomu co slibovali proto jsem se rozhodla že světla chci vrátit začala jsem psát maily ale nikdo nekomunikoval psala jsem na Facebook na nás na všechny možné Adresy co jsem našla nikdo však nekomunikuje prosím můžete mi s tím pomoci jedná se o dost vysokou částku moc Vám děkuji Petra


Produkt

Svetla Globo KELLY 3x


Požadované řešení

Prosím vrátit peníze jejich zboží už nechci ani vidět velmi strašně špatné zkušenosti s touto společností absolutně nedoporučuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2020 16:38, před rokem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Pokud lhůta 14 dnů od převzetí vadného zboží již uplynula, má spotřebitel možnost uplatnit práva z vadného plnění. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Takovouto vadou je jak dodání poškozeného zboží, tak i dodání jiného než ujednaného zboží.

Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího, protože to on za bezvadnost zboží odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci v kterékoli své prodejně se shodným sortimentem prodávaného zboží. V případě, že nemá takové obchodní prostory, lze reklamaci směřovat na adresu jeho sídla nebo místa podnikání. Dalším možným subjektem, u kterého je možné uplatnit reklamaci je záruční servis, pokud je v potvrzení o právech ze záruky určen k opravě zboží. Pokyny prodávajícího kontaktovat určený servis je nutné uposlechnout, pokud je servis v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším než prodejna.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Pokud prodávající vůbec nepřijme zboží k reklamačnímu řízení a se spotřebitelem odmítá komunikovat, jedná se jednak o jednání, které lze sankcionovat ze strany dozorového orgánu (Česká obchodní inspekce), jednak o jednání, které rovněž zakládá spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Tímto způsobem je spotřebiteli bráněno ze strany podnikatele ve výkonu práva, které mu garantuje zákon.

Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2020 11:28, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.