Společnost


goNET s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#39189Automatická platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.01.2020, před 8 měsíci

Karol Sörös

Znění stížnosti

Pokud si chcete vyzkoušet aplikaci Lepší.TV, spustí se vám automatická platba inkasem z vašeho účtu. Zrušit automatickou platbu můžete pouze jinde na webových stránkách, v aplikaci to nejde. Pokud na to nepříjdete, protože vás navíc vyzvou k platbě fakturou, ve které nebude zmínka o automatické platbě (o jiných způsobech ano), bude stále probíhat inkaso. Peníze vám nikdo nevrátí. Automatickou platbu jste totiž potvrdili v obchodních podmínkách. Je to velmi chytře vymyšlené a obrana proti takovým praktikám asi neexistuje. Na advokáta nemám. Chci tedy aspoň varovat ostatní, hlavně starší uživatele.


Produkt

Poskytování internetové televize


Požadované řešení

Změna v možnostech nastavení aplikace hlavně kvůli automatickým platbám. Zrušení automatických plateb. Změna schématu automatických plateb. Možnost přímé komunikace, ne pouze automatické emaily.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2020 20:01, před 8 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
13.2.2020 08:03, před 8 měsíci

Dobrý den,
S automatickou platbou uživatel souhlasí při prvotní objednávce: K ničemu se nezavazuji, pokud mi nebudou služby vyhovovat, kdykoliv je můžu změnit nebo zrušit. Po měsíci za 1 Kč mi bude služba Lepší.TV automaticky prodloužena za 199 Kč měsíčně a stanice HBO za 219 Kč měsíčně. Jestliže plánujete využít akci za 1 kč (platba kartou), tato hláška se Vám dole ukáže a musí být potvrzena.
Garanci vrácení peněz máme do prvních 30 dní od prvotního objednání.


Karol Sörös

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.2.2020 20:42, před 8 měsíci

Společnost dobře ví, co dělá. Je rozdíl zřizovat službu na webových stránkách a v aplikakci. Účety jsou rozdílné v menu. Účet uživatele v aplikaci neumožňuje zrušit automatickou platbu. Toto lze pouze na webovém účtu. A to je ta finta. Odhlášení automatické platby se musí dohledávat. Účet v aplikaci pouze umožňuje odškrtnutí dvou čtverečků s nabídkami vysílání, a tím nejen u mě vnikl dojem: odškrtnul jsem čtverečky v účtu aplikace + přišla mi faktura do emailu na zaplacení dalšího období, kterou neuhradím = udělal jsem vše, abych dal najevo, že službu nechci využívat. Bohužel někde na webových stránkách mám, ale ještě jeden účet a tam je aktivní automatická platba. HNED když došlo k automatické platbě jsem psal do společnosti a žádal vrácení peněz. Automatizované odpovědi, telefon nikdo opakovaně nezvedá. Doteď čekám na zrušení a vymazání všech mých osobních účtu a osobních údajů vedených u této FIRMY. Stále mi od LEPŠÍ.TV přicházejí emaily s fakturami na další předplatné, a dotazníky na spokojenost. A SMS s fakturačními údaji mi přicházejí také.
Na tom jde vidět, že moje emaily i písemné žádosti nikdo v této firmě nebere zřetel. Budu se do Ostravy - Přívozu vypravit osobně a trvat na odstranění účtu a mých osobních dat.
Dle vyjádření ČOI nejsem jediný znechucený zákazník, ale podle zákona je to v pořádku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2020 16:04, před 8 měsíci

Stejně jako v jiných případech k věci uvádíme, že nastavení zjevně může být pro spotřebitele matoucí a způsobuje, že dochází k prodloužení, i když má spotřebitel za to, že službu ukončil. Bylo by proto z našeho úhlu pohledu vhodné udělat změny, aby bylo ukončení služby jednodušší a jednoznačnější.

Stížnost uzavíráme.