Společnost


goNET s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#39189Automatická platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.01.2020, před 23 dny

Karol Sörös

Znění stížnosti

Pokud si chcete vyzkoušet aplikaci Lepší.TV, spustí se vám automatická platba inkasem z vašeho účtu. Zrušit automatickou platbu můžete pouze jinde na webových stránkách, v aplikaci to nejde. Pokud na to nepříjdete, protože vás navíc vyzvou k platbě fakturou, ve které nebude zmínka o automatické platbě (o jiných způsobech ano), bude stále probíhat inkaso. Peníze vám nikdo nevrátí. Automatickou platbu jste totiž potvrdili v obchodních podmínkách. Je to velmi chytře vymyšlené a obrana proti takovým praktikám asi neexistuje. Na advokáta nemám. Chci tedy aspoň varovat ostatní, hlavně starší uživatele.


Produkt

Poskytování internetové televize


Požadované řešení

Změna v možnostech nastavení aplikace hlavně kvůli automatickým platbám. Zrušení automatických plateb. Změna schématu automatických plateb. Možnost přímé komunikace, ne pouze automatické emaily.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2020 20:01, před 8 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
13.2.2020 08:03, před 8 dny

Dobrý den,
S automatickou platbou uživatel souhlasí při prvotní objednávce: K ničemu se nezavazuji, pokud mi nebudou služby vyhovovat, kdykoliv je můžu změnit nebo zrušit. Po měsíci za 1 Kč mi bude služba Lepší.TV automaticky prodloužena za 199 Kč měsíčně a stanice HBO za 219 Kč měsíčně. Jestliže plánujete využít akci za 1 kč (platba kartou), tato hláška se Vám dole ukáže a musí být potvrzena.
Garanci vrácení peněz máme do prvních 30 dní od prvotního objednání.


Karol Sörös

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.2.2020 20:42, před 7 dny

Společnost dobře ví, co dělá. Je rozdíl zřizovat službu na webových stránkách a v aplikakci. Účety jsou rozdílné v menu. Účet uživatele v aplikaci neumožňuje zrušit automatickou platbu. Toto lze pouze na webovém účtu. A to je ta finta. Odhlášení automatické platby se musí dohledávat. Účet v aplikaci pouze umožňuje odškrtnutí dvou čtverečků s nabídkami vysílání, a tím nejen u mě vnikl dojem: odškrtnul jsem čtverečky v účtu aplikace + přišla mi faktura do emailu na zaplacení dalšího období, kterou neuhradím = udělal jsem vše, abych dal najevo, že službu nechci využívat. Bohužel někde na webových stránkách mám, ale ještě jeden účet a tam je aktivní automatická platba. HNED když došlo k automatické platbě jsem psal do společnosti a žádal vrácení peněz. Automatizované odpovědi, telefon nikdo opakovaně nezvedá. Doteď čekám na zrušení a vymazání všech mých osobních účtu a osobních údajů vedených u této FIRMY. Stále mi od LEPŠÍ.TV přicházejí emaily s fakturami na další předplatné, a dotazníky na spokojenost. A SMS s fakturačními údaji mi přicházejí také.
Na tom jde vidět, že moje emaily i písemné žádosti nikdo v této firmě nebere zřetel. Budu se do Ostravy - Přívozu vypravit osobně a trvat na odstranění účtu a mých osobních dat.
Dle vyjádření ČOI nejsem jediný znechucený zákazník, ale podle zákona je to v pořádku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2020 16:04, před 6 dny

Stejně jako v jiných případech k věci uvádíme, že nastavení zjevně může být pro spotřebitele matoucí a způsobuje, že dochází k prodloužení, i když má spotřebitel za to, že službu ukončil. Bylo by proto z našeho úhlu pohledu vhodné udělat změny, aby bylo ukončení služby jednodušší a jednoznačnější.

Stížnost uzavíráme.