Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:59
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#39260Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2020, před 2 měsíci

Petr Válek

Znění stížnosti

17.10.2018 jsem koupil vnoučkovi jako dárek pod stromeček čtyřkolku.Na této jezdil až následující rok a nájezd byl cca.35 Km.To jsem odsledoval tím, že jsem měl na čtyřkolce mobil se stopařem.Pochopitelně se jezdilo na nejnižší rychlost.Postupem doby jsem rychlost zvedal.No a pak při jízdě po asfaltu vnouček hlásí, že se to s ním třepe.Po prohlédnutí jsem zjistil, že jsou volné kulové čepy a zadní hrídel vykazuje házivost.Vyjádření Hecht pana T. R. je takové, že mechanická závada se v záruce neopravuje.Rekl.list č.138/20-000027/REK.Prosím o vyjádření k uvedené věci.


Produkt

Hecht 56801 v.č.85AE2F2A431028007


Požadované řešení

Předpokládám kladné vyřízení vzhledem k tomu, že čtyřkolka toho dle mého moc nenajezdila.Jenom chci provést opravu, která dle zjištění není nikterak nákladná.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2020 08:04, před 2 měsíci

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.