Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#39273Neoprávněně naúčtován poplatek za sníženou hodnotu zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
31.01.2020, před 12 měsíci

Tomáš Jiříček

Znění stížnosti

Dne 2. 1. 2020 jsem v tomto internetovém obchodu zakoupil TV v hodnotě 14494 Kč. 8. 1. mi TV byla doručena. Měla šmouhou na obrazovce a nejspíš předtím byla i rozbalená (pytlík s ovladačem byl rozříznutý a přelepený). Již první den jsem si všiml, že TV nesplňuje má očekávání a má problém s podsvícením obrazovky. Po 3 dnech jsem TV zabalil a rozhodl se ji vrátit.

17. 1. byla TV doručena prodejci (potvrzeno Českou Poštou). 6 dní se nic nedělo, tak jsem zažádal o info o stavu. Poté mi bylo nepravdivě sděleno, že TV prodejce přijal 20. 1., a že ji odeslali do servisu na posouzení bezvadného stavu. Do dnešního dne (31. 1.) jsem neměl žádnou další informaci, tak jsem se rozhodl připomenout.

Bylo mi odpovězeno, že mnou zaslaná TV není ve stavu, v jakém mi byla doručena. Prodejce žádá finanční náhradu 216,- a poslal fotky, na kterých je poškrábaná TV - ve stavu, v jakém jsem je rozhodně nezaslal. Odmítám vinu na způsobené škodě.


Produkt

TV LG 55SM8200


Požadované řešení

Navrácení celé částky včetně neoprávněně žádaných 216 Kč, což celkem činí 14494 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2020 18:02, před 11 měsíci

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Dle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Bude tedy záležet zejména na prokázání skutečnosti, že televizor byl odeslán ve stavu, v jakém byl přijat (např. fotodokumentace výrobku, svědecká výpověď atp.). Obdobně pak bude na prodejci, aby prokázal, že zboží obdržel poškozené a že ke škodě nedošlo až vinou jeho vlastní manipulace s výrobkem.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2020 15:36, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.