Společnost


ELECTRICITY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#39279Reklamace telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 20 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
31.01.2020, před 9 měsíci

iva Burianová

Znění stížnosti

Dobrý den,
30.4.2019 jsem sestře u této společnosti zakoupila
Xiaomi Redmi 3 Pro zlatý. Po chvíli jí nešel nabíjet.
29.7.2019 převzala společnost telefon k reklamaci.
15.8.2019 byla reklamace vyřízena výměnou baterie.
13.1.2020 převzala společnost telefon k reklamaci
se stejnou vadou jako předtím.
27.1.2020 mi napsali, že reklamaci neuznají z toho důvodu,
že přístroj nesplňuje předpoklady a podmínky pro provedení záruční opravy.
Sestra měla cca do jednoho cm prasklý VRCHNÍ pravý roh displeje
a že pokud chci telefon opraví na naše náklady za 2190 Kč včetně výměny LCD.
Odepsala jsem, že telefon tedy předám soudnímu znalci a poté mi přišla
2.cenová nabídka bez výměny LCD za 690 Kč.


Produkt

Xiaomi Redmi 3 Pro 3GB/32GB, zlatá


Požadované řešení

uznání reklamace či vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2020 18:33, před 8 měsíci

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Obecně platí, že pokud se vada týká pouze součásti věci (a nárok spotřebitele v rámci reklamačního řízení směřuje pouze k této části věci), měl by se prodejce zaobírat výměnou/opravou této vadné části věci, nikoli dalšími vadnými části, ke kterým vznesené nároky spotřebitele nesměřují. Nakolik je však vnější stav telefonu spojen s případnou možnou závadou na baterii nejsme schopni posoudit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2020 19:37, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.