Společnost


Gadgets House s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#39370Zaslané jiné zboží než objednané,špatná komunikace,nevrácení platby objednáno na cyberix.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.02.2020, před 3 lety

Romana Wagnerová

Znění stížnosti

9.1. jsem objednala zboží. 16.1 mi přišel balíček na zásilkovnu, avšak s jiným zbožím. Obratem jsem informormovala společnost e-mailem (telefonní kontakt není k dohledání) o špatném zboží. Zboží zasláno ihned zpět.
Pro nepřevzetí se mi balík po 14 dnech vrátil zpět. Firma se ozvala, že platbu vrátí až dojde zboží. Snažila jsem se s nimi komunikovat, ale dále již nereagují.


Produkt

Číslo objednávky: 99731686 objednané u cyberix.cz


Požadované řešení

Vzácení platby za zboží + veškeré náklady se snahou nevyžádané zboží vrátit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 10:55, před 3 lety

Pokud nebylo dodáno zboží v ujednané jakosti a provedení, jedná se o vadu, za kterou je odpovědný prodávající. Kupující má právo na uplatnění reklamace ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající je povinen přijmout reklamaci a posoudit vytýkané vady. Bylo-li zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Spotřebitel by rovněž mohl žádat náhradu škody (poštovné), která mu v souvislosti s porušením smluvní povinnosti ze strany prodávajícího vznikla.

Spotřebitel má možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Podnikatel je povinen poskytnout České obchodní inspekci součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Pokud tak neučiní, má Česká obchodní inspekce pravomoc udělit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000,- Kč. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2020 19:00, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.