Společnost


Night Dress s.r.o.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#39372Nedodané zboží - www.flaro.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.02.2020, před 9 měsíci

Jitka Šoltová

Znění stížnosti

Dne 2.12.2019 objednané zboží, dne 3.12.2019 obdržen email o potvrzení objednávky s tím, že dodavatel potvrdil odeslání zásilky na doručovací adresu. Zboží nebylo dodáno v termínu 15 - 40 pracovních dnů od zaplacení,ani v 60 dnech, o kterých se zmiňují v obchodních podmínkách. Firma reaguje na mé četné e-mail.dotazy,že do 72 hodin odpoví,ale bohužel odpověď byla pořád stejná, že mám vyčkat. Po uplynutí dodací lhůty (k dnešnímu datu je to 63 dní)přišla odpověď, že se zboží asi ztratilo a že mi nabízejí bezplatné objednání stejného zboží. Po 2 měsících čekání nemám zájem. Telefonní kontakt není uveden.


Produkt

Dámský multifunkční batoh kabelka- Barva: Černá


Požadované řešení

Z důvodu nedodržení obchodních podmínek požaduji vrátit zaplacené peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 10:40, před 9 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2020 18:59, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.