Společnost


ZOPOmobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#3944Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 26 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.08.2014, před 8 lety

Štěpán Rímský

Znění stížnosti

Zakoupil jsem mobilní telefon ZOPO ZP998 na pobočce ZOPO mobile Nám. Jiřího z Poděbrad 18. Během několika dní jsem objevil následující závady: Nefunguje GPS (odchylka +-200m), ghost touch při nabíjení (samovolné dotyky na displeji), problémy s mikrofonem. Byl jsem a pobočce, kde mi řekli, že mi přístroj nevymění, jen vezmou do reklamace. Bohužel jsem musel odcestovat a potřeboval jsem telefon s kontakty. Po návratu do Prahy se na displeji v pravém horním rohu udělal černý flek. Stím jsem šel na pobočku, kde vzali telefon do reklamace, protože na přístroji není ani škrábanec. Po několika dnech mi telefon vrátili s tím, že poškození je mechanického typu a souvisí s ním i předchozí problémy (gps, ghost touch, mikrofon) a proto jej nebudou opravovat. Zjistil jsem, že podnik vedou zřejmě 2 mladíci, kteří přistroje rozebírají "na koleni" sami. Bez autorizovaného servisu. Poslali mi emailem vyjádření, kde jsou pouze 2 fotografie mého přístroje (který ani nerozebrali) a protokol ve kterém tvrdí, že jsem si přístroj vyžádal a s opravou ostatních závad nesouhlasil.


Produkt

Jedná se o ZOPO ZP998 bílá za 8790Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz, vyměnění telefonu, nebo uvedení telefonu do provozuschopného stavu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2014 13:16, před 8 lety

Dle ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná se o vyvratitelnou právní domněku, kdy by měl důkaz opaku provést prodávající. Prodávající by tedy měl prokázat, že mobilní telefon byl při převzetí bez vad. V tomto případě tedy záleží na skutečnosti, jakým způsobem se pordávající vypořádal s odůvodněním reklamace, které musí být dáno spotřebiteli v písemné formě.

Spotřebitel se také může rozhodnout, že si nechá zpracovat vlastní znalecký posudek, ve kterém se znalec bude zabývat existencí a povahou vady. V případném sporu se tím vylepší jeho důkazní postavení. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel právo na řádné vyřízení reklamace a na úhradu znalečného. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
18.8.2014 15:17, před 8 lety

Dobrý den,

V příloze přikládám kopii vyjádření o neuznání reklamace a dále fotografii závady.

Jak vyplývá již z textu zamítnutí reklamace, byla panu Rímskému zamítnuta pouze reklamace vady displeje, jelikož displej byl mechanicky poškozen (prasklý). Konkrétně byl prasklý LCD panel, což je vidět i z fotografie a i když pan Rímský argumentoval tím, že krycí sklo prasklé není, tak LCD panel v mnoha případech může prasknout aniž by prasklo krycí sklo, například tlakem. Ostatní závady nebyly dále řešeny, jelikož si pan Rímský vyžádal telefon zpět.

Pan Rímský se dále divil tomu, že jsme telefon (displej) nerozebrali. Nedělali jsme tak z tohoto důvodu:

Obecně platí, že zamítá-li prodávající reklamaci, neměl by do věci žádným způsobem zasahovat, protože tím zasahuje do vlastnického práva spotřebitele a zbavuje ho možnosti, aby si nechal zpracovat nezávislý znalecký posudek, kterým by mohl prokázat, že se o vadu skutečně jedná.

Dále přikládám kopii naší korespondence s panem Rímským, kde mu navíc opakovaně ještě vysvětlujeme, že ostatní závady nebyli zamítnuty.


ZOPOmobile.cz
4. 8.

komu: Štěpán
Dobrý den,

když jsem Vám poprvé volal (přímo já) sdělil jsem Vám, že závadu displeje nemůžeme uznat jako reklamaci, s tím, že ostatní závady budeme řešit a pokud se potvrdí a nebudou souviset s mechanickým poškozením, pak je také odstraníme. Vy jste mne rozčilený nenechal téměř ani domluvit a sdělil jste mi, že s naším závěrem nesouhlasíte a že si telefon ihned po návratu z dovolené vyzvednete a celou věc předáte České obchodní inspekci prostřednictvím Vašeho právního zástupce. Na prodejně jsme již další závady osobně neřešili. My nemáme zájem na tom, činit Vám žádné potíže a zadržovat Vám Váš přístroj pokud si jej vyžádáte zpět.

Náš servis je součástí společnosti ZOPOmobile s.r.o. a nijak samostatně nevystupuje. Vy jste si zařízení zakoupil u zmíněné společnosti a s tou jste také řešil předmětnou reklamaci. Uvádět údaje o dalších subjektech nám v tuto chvíli nepřijde relevantní.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Za ZOPOmobile tým
Martin Hajný
Ve věci reklamace pana Rímského si nejme vědomi pochybení a mechanické poškození displeje je zřejmé.
Proto Vás prosíme o Vaše vyjádření k této reklamaci.

S pozdravem

David Buršík
jednatel ZOPOmobile s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2014 11:43, před 8 lety

V tomto případě nejprve uvedeme na pravou míru nezasahování do přístroje v případě zamítnuté reklamace. Rozumí se tím zásah, který by spotřebiteli znemožnil prokázat existenci vady, standardně tedy provedení opravy. Ostatní reklamované vady by měly být posouzeny. Pokud by prodávající shledal, že se jedná o vady, které jsou kryté zárukou, má povinnost je odstranit, pokud nejsou způsobeny mechanickým poškozením. Skutečnost, zda se jedná o mechanické poškození nám nepřísluší posuzovat. V této otázce by se spotřebitel měl skutečně obrátit na soudního znalce. Pokud by znalec vyslovil závěr, že se jedná o vadu, reklamace bude vyhodnocena jako nikoli řádně vyřízená.
Vzhledem ke skutečnosti, že existují mezi stranami rozpory týkající se vyřízení reklamace, které se nyní budou špatně prokazovat, navrhujeme posouzení reklamovaných vad, které doposud posouzeny nebyly.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.8.2014 16:53, před 8 lety


Štěpán Rímský

Soudní znalec bude náročný na čas i finance. Navrhuji následující řešení. O telefon nemám zájem. Nevěřím produktu, který má 5 závad hned po koupi. Jsem ochoten zaplatit zaplatit vám poškozený display (originál ZOPO stojí okolo 2000 Kč a jak prodejce tvrdí má svůj "servis" kde display vymění), i když jsem si jistý, že chyba nebyla na mé straně. Pamatuji si, když jsem telefon kupoval, zdál se mi display poněkud vystouplý a prodejce mne ujistil, že to je v pořádku, zatlačil na něj a zůstal níže.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.9.2014 14:46, před 8 lety

Dáváme prostor společnosti, aby se vyjádřila k návrhu spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
24.9.2014 21:20, před 8 lety

S Vámi navrhovaným řešením tedy souhlasíme. Telefon od Vás vezmeme zpět a vrátíme Vám plnou částku minus cena displeje 2000kč. Nicméně opravdu si stojíme za rozhodnutím našeho servisního technika, že se zcela zjevně jedná o mechanické poškození.

Kontaktujte nás prosím na telefonu 733 796 210 nebo emailu info@zopomobile.cz abych se dohodli na vrácení telefonu a peněz za telefon.


S pozdravem

David Buršík
jednatel ZOPOmobile s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2015 15:41, před 8 lety

Stížnost tedy považujeme za uzavřenou s dosažením dohody.