Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#39451Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.02.2020, před rokem

Marie Rendlová

Znění stížnosti

Dne 23.7.2018 jsem zakoupila v prodejně P. B. mob.tel. ELEMENT P006.
Již v záruční době do 6ti měsíců jsem telefon reklamovala(poprvé 4.12.2018)
se závadou: Nefunguje (uvedl prodejce) s tím, že jsem nahlásila vypadávaní hovoru během telefonování. Vráceno od výrobce (Fast ČR), odůvodnění: Závada se neprojevila.
Další reklamace 31.1.2019, uvedena závada: Běhěm hovoru vypadává. Poznámka k opravě: Opraveno,vypadávání hovoru může způsobovat slabá síť GSM, nebo porucha.
Při používání neustále se opakující stejná závada i když jiné MT v místě používání fungovaly bez problémů.
Potřetí jsem reklamovala s tím, že v dubnu 2019 jsem zjistila, že telefon položený na stole bez kontaktu s čímkoliv, po zvednutí projevoval destrukci. Na telefonu nebyly žádné viditelné známky vnějšího poškození. Přesto mi byl po reklamaci vrácen s tím, že poškození bylo způsobeno nevhodným zacházením a to i po opakované osobně vyžádané konzultaci u p. M. v květnu 2019. 2x uvedeno jiné číslo výrobku (23.4. a 29.5.)
Byla jsem otrávená, ale nakonec jsem se rozhodla poradit se s vámi.


Produkt

mobilní telefon Sencor Element P006S, výr.č.:359785074750152, EAN: 8590669207749


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2020 23:44, před rokem

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy, a to dle své volby.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady.

Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Bude-li reklamace zamítnuta, je na spotřebitelce, aby prokázala, že se jedná o vadu. Nejvěrohodnějším důkazním prostředkem je znalecký posudek. V takovém případě doporučujeme nejdříve se znalcem věc konzultovat. Na protokol o vyřízení reklamace je také vhodné napsat svůj nesouhlas s vyřízením reklamace a upozornit prodávajícího na možnost vypracování znaleckého posudku. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni znalci. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitelky, má právo od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu znalečného.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2020 15:32, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.