Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:463
Z toho za letošní rok:151
Stále v řešení:87
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 91 stížnostech.

#39471Nedodaný dárek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.02.2020, před 4 měsíci

Božena Daňková

Znění stížnosti

Dne 14.11.2019 jsem objednala a zaplatila dřevěné stolní počítadlo v hodnotě 449 Kč, objednávka č.102251932.Toto mi doposud nebylo doručeno.Poslední informace je, že 2.12.2019 bylo předáno poště. Pravnoučkovi jsem musela obstaret náhradní dárek. Děkuji


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2020 16:02, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
12.2.2020 13:32, před 3 měsíci

Dobrý den,
požadavek na vrácení peněz jsme zadali do systému.

Peníze vracíme v zákonné lhůtě, tedy maximálně do 14 dní od zadání požadavku. Uděláme vše proto, abychom Vám je zaslali co nejdříve to bude možné.

Hezký den přeje
Kateřina K..
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Božena Daňková

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.2.2020 17:03, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Pokud dostanu peníze ve stanoveném termínu, budu spokojena. Díky