Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:538
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#39712Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.02.2020, před 3 měsíci

Františka Nováková

Znění stížnosti

Dobrý den,
reklamovala jsem svůj telefon po 10 měsících od jeho nákupu.
V reklamaci jsem uvedla následujícíc potíže

- dispej nereaguje na dotek, barevné pruhy

- předtím nešel zapnout, při pokusu o to nejdřív nabíhal, ale pak se opět vypnul, a tak pořád dokola.

Na dispeji mobilu je prasklina, která vznikla již před půl rokem a na funkčnost telefonu to nemělo žádný vliv. (Tohle jsem také uvedla při popisu reklamace.)

Po pár dnech mi od paní z toho eshopu přišla cenová nabídka na opravu dispeje s tím, že mi reklamaci zamítají. Nejdřív nebyl uveden ani důvod. Po chvíli mailové komunikace jsem paní požádala o servisní protokol, abych mohla cenovou nabídku zhodnotit.
Následoval týden mlčení a pak konečné rozhodnutí o zamítnutí reklamace.
Zboží přišlo navíc jiným dopravcem, než kterým mě informovali, že dorazí.
V přiloženém dokumentu v balíku jsem se dočetla o stavu mého telefonu - jen prasklina a škrábance,nic o celkové nefunkčnosti telefonu.
Navíc měl na sobě telefon celou dobu ochranné sklo a tak se obávám, jestli při vybalení telefonu neudělali jen zběžné ohledání, a když zjistili existenci praskliny, už se tím dál nezabývali.
Servisního protokolu nebo jiného odborného vyjádření jsem se také nedočkala.
Jediné, s čím se mám spokojit je vyjádření technika: "Při diagnostikování přístroje, bylo zjištěno poškození LCD, z tohoto důvodu je možná pouze placená oprava."


Produkt

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3GB RAM 32GB ROM Rose Gold, 868931033574838


Požadované řešení

Oprava, výměna zboží nebo vrácení peněz, které by mi umožnilo koupi nového funkčního telefonu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 16:20, před 3 měsíci

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2020 19:51, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.