Společnost


Vevio.cz - ROPETA LTD

Počet nahlášených stížností:392
Z toho za letošní rok:145
Stále v řešení:75
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#39722Nedodané zboží, přestože bylo uhrazeno na žádost- výstrahu dodavatele vevio.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

15 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.02.2020, před 15 dny

Věra Zlámalová

Znění stížnosti

Před koncem roku 2019 jsem objednala balení- sadu dřevěných obrazců- různé motivy. Prodejce mi zaslal výstrahu, kde mi hrozil postihem pokud zboží neuhradím předem. Zboží jsem uhradila na účet fy. Zboží mi dosud nebylo doručeno. Fy se mnou nijak nekomunikuje, nelze se spojit.


Produkt

Dřevěné figurky 1x balení s motivy


Požadované řešení

Dodání objednaného zboží nebo vrácení peněz. tel.:774505921


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 21:23, před 15 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Vzhledem k tomu, že je prodávající zahraniční podnikatelský subjekt sídlící v EU, doporučujeme spotřebitelce, aby se obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.