Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

86%
14%
Toto skore je založeno na 15 stížnostech.

#39727Nedodání objednaného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.02.2020, před 4 měsíci

Nikol Plisková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 16.12. jsem ze stránky sestryvakci.net objednala tričko za 320 Kč+poštovné 140 Kč, tedy celkem jsem zaplatila 460 Kč. Obchod jsem poté dvakrát kontaktovala přes e-mail s dotazem na mou objednávku, nedostala jsem však ani jednou žádnou odpověď.


Produkt

Tričko Sestřička, velikost M


Požadované řešení

Okamžité odeslání zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 21:19, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2020 10:23, před 3 měsíci

Dobrý den, paní spotřebitelce byla vrácena platba v plné výši. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2020 10:48, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2020 12:36, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2020 15:37, před měsícem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.