Společnost


PEPCO Czech Republic s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#39761Prodej zboží na vyšší ceny, než li je uvedeno na zboží a nevhodné arogantní chování personálu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.02.2020, před 3 lety

Silvie Blažená

Znění stížnosti

Dne 10.2.2020 jsem měla v úmyslu koupit v prodejně Pepco, Praha, Hornoměcholupské ulice zboží,které bylo ve slevě a označeno cenovkou. Na pokladně mi však byla sdělena cena jednou tak vysoká. Snažila jsem se vysvětlit, že by mělo být zboží prodáno za cenu uvedenou na zboží,prodavačku ani vedoucí to nezajímalo.Po té jsem si chtěla koupit jiné zboží,ale situace byla stejná.Prý vedení nařídilo ceny navýšit,což zákazníka nezajímá,pokud není cena změněna. 4 prodavačky se se mnou arogantně dohadovaly, měly nemístné poznámky doprovázené úšklebky, a vedoucí se dokonce nad bezmocností zákazníka usmívala.Pokud vedení dalo pokyn na změnu ceny, měly prodavačky vedení pokynu uposlechnout a ceny změnit. Pokud tak neučinily, má zákazník právo na nákup za cenu uvedenou na zboží.Samozřejmě, že jsem zboží na navýšenou cenu, která nebyla vyznačena na zboží nekoupila. Žádám vyjádření, které jsem rozhodnuta i se svou stížností předat na ČOI, neboť takovéto jednání má charakter NEKALÝCH PRODEJNÍCH PRAKTIK a nestalo se poprvé. Ráda bych však, aby to bylo naposledy a to včetně nevhodného arogantního chování personálu.


Produkt

polička a podnos, více ke zboží nemohu uvést, bylo mi odebráno na pokladně


Požadované řešení

Doporučila bych personál znovu proškolit, aby si připoměl, jak se má chovat prodejce k zákazníkovi.
Co se týče zboží - žádám sdělení, jak má postupovat zákazník, má li v úmyslu koupit zboží, ale prodejce požaduje jinou - vyšší cenu, než li je uvedeno na zboží.
Má stížnost nemá charakter pouhého "postěžování si", nýbrž obdržení vašeho vyjádření, dle kterého budu dále postupovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2020 10:31, před 2 lety

Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené či zákaznickou linku společnosti.

Nabídka zboží, která je tvořena i cenou u něj uvedenou, je pro obchodníka závazná. Pokud jinou cenu uvádí a jinou účtuje, dopouští se klamavého jednání a je právem spotřebitele dožadovat se rozdílu v ceně zaplacené navíc.

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitel může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2020 19:50, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.