Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:494
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#39796Nepravdivé informace, neschopnost pracovníka, jménem M. M. s pobočky Brno, Vaňková.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

19 hodin 25 minut

Detail stížnosti

Publikováno
17.02.2020, před 3 měsíci

Jana Moravcova

Znění stížnosti

Dobrý den, prosím o prověření situace, celá situace nás velice tíží a cítíme se podvedeni, za nesprávné informace.
11.zari 2019 jsme navštívili s manželem pobočku v Brně ve Vankovce, kde jsme chtěli odstoupit od smlouvy z důvodu neustále velkých vyúčtování. Pan M. M., že by měl pro nás nabídku, vypocital nám balíček, že budeme platit 2773 Kč, včetně všech splatek+s internetem. Do dnešního dne, nemáme od společnosti T. Mobile zařízení (krabičky na televizi, aby jsme mohli odebírat internet. Ve vyúčtování, máme zapocitany internet+zařízení. Celou situaci jsem řešila ještě před vánoci, kde jsem osobně mu předávala čísla zařízení s netboxu, stim, že celou situaci vyřeší a dá společnosti výpověď, že se to takhle dělá. Do dnešního dne, platíme 2 internet společnosti T. Mobile a Netbox, nic se stim nedělá. Od T. Mobile nás navštívil technik, který nám navrtal do zdi zařízení, (kolečko).
2/platime neustále vyšší faktury za údajně pozdní platby. Celou situaci jsem několikrát řešila po tel a 11. 2 jsme znovu navštívili osobně pana M. s pobočky Vaňková Brno, ať nám situaci zkusí objasnit, proč platíme takové velké vyúčtování. Údajně za pokuty, manžel, který platil vyúčtování 3307 Kč bohužel napsal špatný var., symbol, doklad jsme mu zaslali na osobní email, že to nahraje, že t. Mobile se to sparuje.Doklad Vám zašlu. Kolem vánoc jsme řešili situaci, zase ohledně vyúčtování,ze faktura nesedí, pan M. mě sdělil, že fakturu nemám platit, že mě přijde jiná faktura. Nějaký dobropis.

Celou situaci bych chtěla vyřešit, odstoupit od smlouvy z důvodu špatných informací, jsme podvedeni, měli jsme platit 2773 Kč podotýkám vcetne všech zařízení, co máme u Vas. Nemáme rodinný rozpočet, aby jsme platili kolem 4 000 Kč, 5ooo Kč. Nikdy by jsme nepodepsali smlouvu, kdyby jsme věděli, že finanční částka, která nám byla slibena, je bez splátek zařízení.
Odstoupení od smlouvy mě vypocital cca kolem 20 tis. Kč, včetně zařízení. Jsme ochotni vyplatit mobily, včetně notebok,nejsme ochotni platit pokutu t. mobile.
Prosím o prověření. daňový doklad s číslem 3246342620,nerada bych se obracela na vyšší orgány. Dokument zaplacenou fakturou Vam zaslu.


Požadované řešení

Prosím o důkladně prověření, bylo nám sděleno špatně info, že budeme platit 2773 včetně všech zařízení. + neochota pana M. s pobočky Brno Vaňkovka, nesparoval doklad o zaplacení, s faktury 3307,ktery jsme mu posílali na osobní email, že faktura je zaplacena, viz v dopise výše. Platíme zařízení, t. Mobile na Inter, ale žádné zařízení nemáme.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2020 09:21, před 3 měsíci

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí v oblasti elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Spotřebitel může také žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany společnosti.

Pokud spotřebitel s postupem společnosti nesouhlasí, měl by uplatnit reklamaci. V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.