Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#39857Navracení peněz za Elza a Anna rok 2017

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 17 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2020, před 11 měsíci

Marianna Adamkova

Znění stížnosti

Dobrý den, stále nebyly vráceny peníze za 4 lístky Elza a Anna rok 2017. Situaci řeším s ticketlive a stále jen sliby a nic. Objednávka 2017021278, ticket 851291.
Nabízí výměnou pohadkoland, který je velmi daleko našeho bydliště a dana akce je pro nás nezajimava, chceme vracení peněz.
Adamkova


Produkt

Ticketlive- lístky na představení


Požadované řešení

Navracení finanční hotovosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2020 09:29, před 10 měsíci

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Případnou žalobu musí spotřebitelka podat na pořadatele akce, portál, který prodej zprostředkuje, odpovídá pouze za vydání platné vstupenky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
23.3.2020 08:48, před 10 měsíci

Dobrý den,
nastalá situace nás opravdu velmi mrzí, nicméně pořadatelem události a zároveň za situaci odpovědným subjektem je SUPER MEDIA GROUP s.r.o.

Jako prodejce vstupenek však děláme vše pro to, aby k dořešení situace došlo v co možná nejkratší době, proto s pořadatelem intenzivně komunikujeme a urgujeme jej.

Vyplácení stále probíhá, ale pořadatel nám bohužel poskytuje finanční prostředky po velmi malých částkách a proto vše nejde tak rychle, jak bychom si všichni přáli. I tak věříme, že situace bude brzy vyřešena k Vaší maximální spokojenosti.

Děkujeme a hezký den.


Marianna Adamkova

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.3.2020 08:51, před 10 měsíci

Dobrý den, tohle už poslouchám od roku 2017 a opravdu mne to nezajímá. Chci své finance zpět. Banka Vám rovněž nepujčí bezúročnou půjčku na 2 roky. S Vaší odpovědi a postojem nejsem spokojena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2020 22:32, před 19 dny

Ohledně omezených možností Ticketlive PRO s.r.o. jakožto zprostředkovatele uvádí společnost pravdivé informace; spotřebitel by se měl primárně obrátit na pořadatele akce. Zároveň žádáme společnost, aby se vyjádřila k tomu, zda v průběhu uplynulých měsíců došlo k nějakému posunu. Ve zbytku se odkazujeme na naše původní vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2021 09:26, před 12 dny

Dobrý den,
drobný posun evidujeme, bohužel však nedošlo k vyplacení všech prostředků. Více konkrétních informací může případně doložit pořadatel společnosti SUPER MEDIA GROUP s.r.o, který nese za situaci odpovědnost.

Děkujeme
Váš Ticketlive

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2021 10:20, před 11 dny

Děkujeme za vyjádření. Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme. Spotřebitelka může věc případně dále řešit s pořadatelem akce.