Společnost


AutoESA a.s.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#39888Skrytá závada na voze, která bezprostředně ohrozila mé zdraví

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2020, před rokem

Petr Valenta

Znění stížnosti

Dobrý den,

7. 2. 2020 jsem si na pobočce levných vozů Auto ESA zakoupil vůz Mazda 6 GG, motor 2.0 MZR-CD. za 44 000,- Kč. Po ujetí asi 1000 km mi auto náhle přestalo brzdit na levé přední kolo, brzdová hadička na tomto místě se totiž dřela o disk, což způsobilo totální únik brzdové kapaliny.

O této závadě se nijak nezmiňuje ani protokol o stavu vozidla, ani se mi po všech možných dotazech na stav auta o tomto problému nezmínil technik, který mi vozidlo na pobočce Levných vozů AutoESA prodával, tento technik dokonce mlživě zatajoval pravdivé informace o stavu vozidla. Prodali mi tak životu nebezpečné auto, které mě bezprostředně ohrozilo na životě.

Toto poškození vozidla dle vyjádření různých mechaniků nemohlo být způsobeno mnou, jedná se o předchozí instalaci.

Po mém podnětu na e-mail právního zástupce Auto ESA se mi pouze dostalo odpovědi, že “není schopen uchytit podnět mé zprávy” a “situaci neumí řešit”.

Rád bych odstoupil od smlouvy nebo provedl úplnou reklamaci - je to možné?


Produkt

2004 Mazda 6 2.0 MZR-CD 2.0 100 kW, provedení GG - sedan, VIN: JMZGG14R241192545


Požadované řešení

V dané situaci považuji za adekvátní vrátit auto zpět a obdržet celou částku 44 000,- Kč za koupi auta.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2020 13:14, před rokem

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Doporučujeme vyzvat autobazar k podání odůvodnění, proč reklamaci neuznal. Bude-li autobazar argumentovat, že spotřebitel před koupí o vadě věděl, musí kupující na základě smlouvy prokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není a že prodejce neprokázal, že kupující o vadě věděl. Bude-li argumentovat tím, že vada vznikla běžným opotřebením, pak lze požadovat prokázání této skutečnosti. Pokud má autobazar takové vyjádření ze servisu, může spotřebitel toto vyjádření servisu rozporovat vyjádřením znalce. Jak k vadě došlo by v případě sporu musel prokázat soudní znalec, je vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu vozidla. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel také právo na proplacení nákladů, které musel v souvislosti s uplatněním reklamace vynaložit (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud bude trvat autobazar na zamítnutí reklamace, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2020 21:36, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.