Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#39900Nedodané zboží, peníze nevrátili

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 měsíců 11 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2020, před 7 měsíci

Lenka Podstuvková

Znění stížnosti

Objednali jsme zboží z e-shopu sestryvakci.cz a dne 4.12.2019 jsme na základě zaslané výzvy zaplatili zboží převodem na účet paní Přecechtělové.
Od tohoto dne s námi nikdo nekomunikuje, neodepisuje na e-maily, telefon nezvedá a na poštou doporučeně zaslanou výzvu o zaslání zboží nebo vrácení peněz také nikdo nereaguje.
Budeme podávat trestní oznámení.


Produkt

zdravotnické oblečení


Požadované řešení

Žádáme o vrácení peněz na stejný účet, ze kterého byly peníze zaslány.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2020 09:01, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
26.2.2020 20:59, před 7 měsíci

Dobrý den, prosím číslo objednávky nebo jméno na koho je objednávka vytvořena, abych mohla dohledat a vrátit platbu. Děkuji. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2020 08:27, před 7 měsíci

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl reagovat na dotaz prodejce.


Lenka Podstuvková

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2020 20:44, před 7 měsíci

Dobrý den, číslo objednávky je: 2162, celková částka 1285.-

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2020 22:50, před 3 měsíci

Tímto žádáme spotřebitelku o sdělení, zda se vše podařilo vyřešit smírnou cestou.


Lenka Podstuvková

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.6.2020 06:43, před 3 měsíci

Bohužel problém přetrvává, stále mi nebyly peníze vráceny.
Potřebné údaje jsem zaslala, ale opět bez odezvy.
Paní Gryc Přecechtělová se mnou nekomunikuje.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2020 15:56, před 3 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na podnikatelku a žádáme ji, spotřebitelce na žádost reagovala.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.