Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#40006Neobjednané zboží / věrnostní program

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.02.2020, před měsícem

Šárka Burková

Znění stížnosti

Dobrý den,
přidávám svou zkušenost s výše uvedenou firmou. Cca 14 dní zpět jsem přijala hovor, který byl uvedený jako průzkum a položení několika otázek. Bohužel nemám záznam tohoto hovoru a tedy nemohu prokázat, na jakou zákeřnou otázku jsem odpověděla ano. Nicméně si nejsem vědoma, že bych si cokoliv objednala či přijala členství věrnostního programu. Nyní mi dorazil balíček vzorků tablet ZDARMA, nicméně zdarma není, je u něj složenka na 49 CZK za poštovné - tuto jsem se rozhodla zaplatit jako trest za mou chybu, že jsem s danou společností vůbec hovořila. Právě jsem odeslala email na společnost s žádostí o okamžité zrušení jakéhokoliv členství a smazání kompletních informací o mé osobě.
Tento způsob získávání zákazníků je bohužel ryze "šmejdský", kdy se hovor uvede jako průzkum a v nestřeženém okamžiku je vám pravděpodobně podstrčena otázka, zda se nechcete stát členem atd. Bohužel zákazník je zde téměř bezmocný, protože záznam tohoto hovoru z 99,9% nemá.
Žádám tímto společnost výše uvedenou, aby získávání zákazníků prováděla ve smylu fair play, tedy jednoznačným informováním zákazníka, o co vlastně v daném hovoru jde.

Pěkný den
Burková


Produkt

OmegaMarine family 60 tablet


Požadované řešení

Okamžité zrušení věrnostního programu a odstranění všech informací o mé osobě z databáze firmy NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2020 12:58, před měsícem

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi.Jinými slovy, spotřebitelka zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinna jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitelka rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitelka odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitelky nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
26.2.2020 11:53, před měsícem

Vážená paní Burková,

Děkujeme Vám za zaslaný podnět.

Dovolte mi Vás informovat, že měsíční balení produktu OmegaMarine Family jsme Vám zaslali na základě objednávkového hovoru ze dne 12.2.2020. V uvedeném hovoru zazněla taktéž informace o aktivaci věrnostního programu, který ale můžete kdykoliv ukončit a objednávka se, s Vaším souhlasem, realizovala.
Na základě Vašeho požadavku byl k dnešnímu dni věrnostní program ukončen a žádnou další zásilku od nás již neobdržíte.
Dovoluji si Vás také informovat, že Vaše osobní údaje byly v naší databázi zablokovány, a že k dnešnímu dni ukončujeme zasílání veškerých nabídek obchodu a služeb Vaší osobě. Do doby, než se příslušná informace o blokaci propíše do všech našich systémů, což může trvat i několik dní, se však může stát, že k Vám ještě některá naše nabídka (prostřednictvím telefonu, emailu nebo pošty) dorazí, jelikož v okamžiku provedení blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku, prosím, nereagujte, případně sdělte našemu pracovníkovi, že blokace již byla provedena. V systému jsou již data zablokována a další oslovení již nebude z naší strany iniciováno. Pokud neprojevíte opětovně zájem o naše nabídky, jedná se tímto z naší strany o poslední kontakt.

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice, 370 01 zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to předně za účelem a na základě právního titulu plnění smlouvy, a za účelem přímého marketingu na základě oprávněného zájmu. U údajů, které v tuto chvíli vyžadujete vymazat a nepodléhají v rámci souvisejících zákonů a samotného nařízení dalším požadavkům, dojde k jejich smazání.

Zároveň zasílám odkaz, kde naleznete komplexní informace o zpracování osobních údajů NaturaMed dle platné legislativy: https://www.naturamed.cz/#!/osobni-udaje.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Šárka Burková

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.2.2020 14:33, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
děkuji za odpověď i poučení na podobné hovory již nereagovat.

Pěkný den
Burková