Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#40084Klamání zákazníka - naúčtovaný popllatek, neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 10 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2020, před 2 lety

Roman Vávra

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych poprosit o pomoc při řešení problému se spol. Česká srovnávací s.r.o.. Telefonicky jsem byl osloven v rámci soutěže o vybrání dodavatele energií. Několikrát jsem se tázal, zda je soutěž pro mě v nějakém směru závazná, vždy jsem byl ubezpečen, že se nijak nezavazuji, kukrýrovi jsem podepsal plnou moc. Smlouvu jsem do ruky nedostal. Po té se nic nedělo. Po nějaké době jsme si samy našli nového dodavatele, načež se Č.Srovnávací ihned ozvala s pohledávkou vůči nim ve výši 5000,-kč . Pohledávku jsme ihned reklamovali, z důvodu klamání zákazníka - několikrát nás ubezpečovali, že je vše nezávazné. Č.Srovnávací i nadále však požaduje uhradit pohledávku, že jsme měli do 14 dnů od smlouvy odstoupit, smlouvu jsem však neměl v ruce. apelovali jsme na nahrávané telefonáty, kde nás ubezpečovali o nezávaznosti, na to však společnost nereaaguje. Předem děkuji za pomoc, s pozdravem Vávra Roman.


Produkt

Soutěž o dodavatele energií


Požadované řešení

Zrušení pohledávky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2020 15:29, před 2 lety

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále/také má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná.

Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť (dle obsahu stížnosti) byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže daná pohledávka ve výši 5 000,- Kč odpovídá smluvní pokutě, pak dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2020 13:21, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.