Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#40110Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 29 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.02.2020, před rokem

Leoš Tretter

Znění stížnosti

Zakoupil jsem SetTopBox DTC HUMAX NANO T2 HEVC DVB-T2 přijímač v T.S.Bohemia (https://www.tsbohemia.cz/). Přístroj po dvou dnech zatuhnul při provozu a nešlo s ním nic provést. Pomohlo pouze odpojení od napájení. Reklamoval jsem jej u obchodníka s výsledkem, že se závada neprojevila a reklamace je neoprávněná. Vyzvedl jsem jej tedy a opět zapojil. Po několika dnech se závada znovu projevila. Tuto skutečnost jsem nahrál na video https://www.youtube.com/watch?v=Zfq_gmfif5s a opět absolvoval cestu z Blanska do Brna k prodejci. Prodejce výrobek zaslal opět do servisu https://www.asbis.cz a reklamaci opět neuznali. Nechápu, když něco nefunguje a to i s video důkazem jak může někdo prohlásit že je to funkční. Ve druhé reklamaci je poznámka technika, která vypovídá o jeho neodbornosti. Sice nechápu poznámku o oddělení signálu, ale přístroj je zapojen do STA, která je servisována autorizovanou firmou. Ovšem fakt, že v okolí antény mesmí být anténa na internet je úplný blud. Sám výrobce doporučuje model USB WiFi adaptér a v případě že bych měl pokojovou anténu, jak mám splnit požadavek technika??? Náklady s reklamací již přesáhly cenu samotného výrobku, bylo by asi lepší ho vyhodit a koupit jiný. Ale proč pořád ustupovat? Chci dostát svých práv, nic víc. Proto prosím o pomoc za což předem děkuji.


Produkt

Humax NANO T2 HEVC DVB-T2 přijímač https://www.tsbohemia.cz/humax-nano-t2-hevc-dvb-t2-prijimac_d329472.html


Požadované řešení

Vrácení zboží.Dle mého názoru jde bohužel o negativní vlastnost výrobku, kterou možná vyřeší upgrade frimwaru, ale k výrobku již nemám důvěru.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.3.2020 10:20, před rokem

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, nikoli osoba, která byla k opravě určena (např. servisní středisko). Se svými nároky je proto nutné obracet se na prodávajícího, se kterým byla uzavřena kupní smlouva.

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Reakce společnosti

Publikováno
2.3.2020 12:05, před rokem

Prosím uveďte číslo RMA, zajistíme u výrobce výměnu.


Leoš Tretter

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.3.2020 16:43, před rokem

RMA je 3205501028. Protože z výše uvedených důvodů k výrobku již nemám důvěru a jak jsem psal myslím si že je to záporná vlastnost výrobku uvítal bych, kdyby se výrobek vrátil a vybral bych si jiný model od jiného výrobce. Pokud se nemýlím, tak se stejná závada dřív nebo později projeví stejně.

Reakce společnosti

Publikováno
2.3.2020 17:00, před rokem

Souhlasíme, prosím předejte výrobek na servisní oddělení s žádostí o dobropis a odkazem na tuto
komunikaci.


Leoš Tretter

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.3.2020 17:18, před rokem

Souhlasím. Jiný výrobek vyberu na místě. Děkuji