Společnost


Globalmall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#40195Reklamace nefunkční autokamery

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2020, před rokem

Jaromír Pokluda

Znění stížnosti

Dne 29.7.2019 mi bylo dodáno výše jmenovanou fa.zboží,které bylo použité a nefunkční.Toto zboží jsem reklamoval a odeslal poštou v zákonné lhůtě 26.10.2019.Po tel,urgenci a slibú o navrácení fin.hotovosti 2066kč plus 133kč za poštovné se stále nic neděje.Pokluda Jaromír.Havířov .čís.objednávky:1913415470.Děkuji za vyřízení.Doufám,že se stalo nedorozumění a dojde ke kladnému vyřízení naší záležitosti.Byl bych nerad toto nedorozumění řešit soudní cestou.Děkuji a věřím ,že se vše kladně vyřídí,


Produkt

Autokamera ve zpětném zrcátku.


Požadované řešení

Chtěl bych vrátit peníze 2066kč plus odeslání zboží133kč.Všechny doklady mám a mohu doložit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2020 09:44, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Je-li smlouva porušena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Dle ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že kdo má právo reklamovat zboží pro vady, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2020 14:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.