Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2281
Z toho za letošní rok:57
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#40242Nedoručení doporučených zásilek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

21 hodin 50 minut

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2020, před měsícem

Stanislava Fikrlová

Znění stížnosti

Jde jen o to, že doručovatel nezazvoní, i když jsme celý den doma, a vhodí
do schránky Výzvu k vyzvednutí zásilky.
Adresát ( manžel) je ochrnutý, upoutaný na lůžko, nemůže si tedy zásilku
vyzvednout sám a mně ji na poště nevydají.
Jsou to vždy dopisy týkající se jeho zdravotního stavu a různých příspěvků
a změn. Tedy na ně vždy dlouho čekáme.
Je mi jasné, že záleží na doručovatelích.Několik let k nám chodil stále
stejný doručovatel a nebyl problém.

Tedˇse konkrétně jedná o pana J.J.

Děkuji, že jsem se mohla svěřit.

Fikrlová Stanislava a Ing. Jaroslav Fikrle


Požadované řešení

Požadujeme přinést doporučenou poštu vždy do bytu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2020 12:13, před měsícem

Podnik je povinen se o doručení prokazatelně pokusit a následně o uložení zásilky informovat. Pokud tak neučiní, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman