Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#40251Neuznaná škodní událost na základě invalidity 3. stupně

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2020, před 5 měsíci

Lenka Červenková

Znění stížnosti

Dobrý den.
Obracím se na vás s námitkou ohledně vašeho záporného rozhodnutí ve věci uplatnění nároku na doplacení úvěru pojištěného u vaši společnosti částkou 238 Kč měsíčně. Nesouhlasím s tímto rozhodnutím, protože při sjednávání bylo poukázáno právě na invaliditu třetího stupně. Jak je možné, že jiný úvěr pojištěný u jiné společnosti mi byl zlikvidován , přičemž hlášení škodní události bylo totožné s tím, které bylo hlášeno vám. Žádám vás o přešetření celého mého spisu a dle slušných mravů a s odvoláním na druh pojištění, aby bylo rozhodnuto kladně v můj prospěch. Děkuji Červenková Lenka
Mezina 37
792 01 Bruntál


Produkt

Událost č.EX57/0635/TPD 20512472-invalidita 3. stupně.


Požadované řešení

Přešetření spisu mé skodní události a dodatečná změna rozhodnutí v můj prospěch. Nesouhlasím s vyčleněním určitých druhů nemocí, pojištění bylo sjednáno pro případ plné invalidity!!! Na pojistném vám bylo od počátku úvěru zaplaceno cca 15 000. Proč jsem to tedy platila? V minulé době jste mi z toho samého důvodu neuznali plnění při dlouhodobé prac. neschopnosti. Nyní je snad v řešení INVALIDITA 3. STUPNĚ!! Předpokládám, že pokud je člověk uznán plně invalidním tak to zřejmě má své opodstatnění at už se jedná o jakoukoliv nemoc. Tento třetí stupen snad vypovídá o tom, že nemohu ovlivnit výši svého příjmu a tudíž by měla být škodní událost vyřešena kladně. Podotýkám, že obecně je třetí stupen jednak akceptován při řešení mnoha problému jako závažná záležitost a není nikým a ničím podcenován jako u vaši pojištovny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2020 21:04, před 4 měsíci

V případě zamítnutí práva na pojistné plnění, může spotřebitelka požadovat zdůvodnění zamítnutí. Nesouhlasí-li s důvody zamítnutí, má možnost podat stížnost u u pojišťovny. Nebude-li spotřebitelka ani s tímto úspěšná, má možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů.

Z uvedené stížnosti není zcela zřejmé o jaký pojistný produkt se přesně jedná. K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění (např. samostatné úrazové pojištění) je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Je-li předmětem sporu smlouva o životním pojištění, je pro mimosoudní řešení sporu příslušný finanční arbitr. Finanční arbitr je oprávněný rozhodovat spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění. Řízení před finančním arbitrem je zdarma. Formulář k podání návrhu na zahájení řízení je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.