Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#40341Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2020, před 5 měsíci

Petr Rezek

Znění stížnosti

Dne 11.10.2019 jsem zakoupil el. koloběžku GR25 40Ah. Po několika telefonech s panem Filipem, jsem zaslal baterku na reklamaci 23.10.2019. Od té doby žádná snaha situaci řešit, po několika mých e-mailech vždy došla odpověď, že už to je v řešení apod. Teď naposledy už mi došel email, že náhradní díl nemají skladem a neví kdy bude. Dnes je 10.3.2020 a stále nic. Takže mám elektrokoloběžku už skoro 4,5 měsíce bez baterie a ta je mi jaksi k ničemu.


Požadované řešení

Výměna za funkční baterii.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2020 11:26, před 5 měsíci

Není-li reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zaniká smluvní závazek a strany jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění. Prodejce je tedy povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2020 18:03, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.