Společnost


Courlux International SA

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

83%
17%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#40434Vymáhání peněz za nevyžádané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2020, před rokem

Jaroslava Křížová

Znění stížnosti

V květnu roku 2019 jsem si objednala balíček Corlux International S.A.CH. 217-3531930-1 - , který mi byl doručen a následně uhrazen. Během letního období tz. červenec- srpen mi přišel další nevyžádaný balíček, který jsem odeslala zpět s přílohou - papír- se slovy už si nepřeji abyste mi cokoliv posílali. Avšak v prosinci dne 20.12.2019 mi údajně měl přijít, který ovšem nepřišel a Vy po mě žádáte jeho uhrazení. Nevím, proč bych měla platit něco, co jsem si nevyžádala a navíc ani neobdržela. Pokud máte někde potvrzení o objednávce apod. prosím Vás o zaslání avšak to nemáte, protože jsem si nic neobjednala. Jsou splněny nezbytné podmínky, budou i na akviziční transakci a její strany aplikovat ochranu slabší smluvní strany ve smyslu § 433 NOZ ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) NOZ a případně i související ustanovení NOZ týkající se spotřebitelského práva. jinými slovy princip ochrany slabší strany.
Požaduje-li společnost pro spotřebiteli úhradu peněžních prostředků za zaslané zboží, musí být schopná prokázat, že zboží bylo spotřebiteli opravdu dodáno. Společnost by v případě soudního sporu musela prokázat, že zboží dodala na adresu spotřebitelem uvedenou při uzavření smlouvy po telefonu.
Fungování inkasních agentur není dosud zákonně upraveno, mohou tyto agentury požadovat zaplacení dluhu pouze na základě postoupení pohledávky nebo pověření věřitele. Pro vymáhání dluhu nemají soudem uznaný exekuční titul jako v případě exekutorských úřadů a v případě exekuce by pohledávka musela být tedy prokázána před soudem. Při vymáhání pohledávky inkasní agenturou je proto velmi důležité ujistit se, zda daný závazek skutečně existuje, popřípadě v jaké výši, a kdo je oprávněný k přijetí jeho plnění.


Produkt

Punčochy?


Požadované řešení

Včetně
Vymazání osobních údajů z databáze společností Intrum a Courlux International S.A.a poskytnutí IP adresy počítače odkud bylo objednáno


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2020 08:47, před rokem

Pokud chce společnost vymáhat jakoukoliv částku, měla by prokázat existenci dluhu co do důvodu a výše. Právním důvodem existence dluhu je zpravidla uzavřená smlouva, kterou by se spotřebitel zavázal k určitému plnění a toto plnění obdržel. V daném případě by tedy společnost, která částku požaduje, měla prokázat, že spotřebitel skutečně uzavřel smlouvu a bylo mu doručeno zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.3.2020 17:09, před rokem

Paní Jaroslava Křížová si u společnosti Courlux objednala dámské punčochové kalhoty značky Shape. Objednávka byla provedena po internetu, buďto přímo z webových stránek firmy Courlux: www.courlux.com/cz, a nebo z různých reklamních kampaní na facebooku. Objednávku tohoto typu si iniciuje klient sám, objedná si proto, že o inzerované produkty má zájem ON/ONA. Paní Křížová u této objednávky zcela dobrovolně uvedla své jméno a doručovací adresu, dále také telefonní číslo a emailovou adresu. Z důvodů Ochrany osobních údajů zde nemůžeme tyto údaje, které firmě Courlux za účelem doručení objednaného zboží ona poskytla, zveřejnit. Objednávka byla zaevidována dne 9. 12. 2018. Ve stejný den jí bylo na uvedenou emailovou adresu odesláno písemné potvrzení její objednávky, včetně kontaktů na zákaznický servis v ČR, pro případ, že by si svoji objednávku rozmyslela a chtěla ji z jakéhokoliv důvodu zrušit. Jelikož paní Křížová výslovně žádá, aby jí byla poskytnuta IP adresa, ze které byla objednávka provedena, zde tuto IP adresu uvádíme: 178.255.168.77
Nezbytnou součástí objednávky je souhlas s Podmínkami objednávky a souhlas a potvrzení o přečtení Obchodních podmínek společnosti Courlux. V těchto podmínkách je uvedeno, že zákazník si objednává nejenom jednorázovou zásilku produktů zdarma, pouze za cenu poštovného a balného, ale také další automatické zasílání těchto produktů v nastaveném intervalu pravidelných dodávek. Pokud zákazník nemá o další zásilky zájem, může zasílání kdykoliv ukončit, je pouze nutné o tom informovat Zákaznický servis v ČR, a to telefonicky, písemně poštou, e-mailem, a nebo přes webové stránky firmy.
Firma Courlux odeslala paní Křížové celkem 4 zásilky. První dvě byly řádně uhrazeny, třetí zásilka byla vrácena zpět na Zákaznický servis v ČR, a to dne 24. 7. 2019. Čtvrtá zásilka, číslo faktury: 72283019846, byla odeslána na adresu paní Křížové dne 7. 11. 2019. Datum splatnosti bylo do 20. 12. 2019. Jelikož paní Křížová ani po opakovaných upomínkách ze strany firmy Courlux tuto fakturu nezaplatila, byla její pohledávka předána na inkasní kancelář Intrum za účelem vymáhání, a to dne 4. 3. 2020.
Všichni zákazníci firmy Courlux mají k dispozici zákaznický servis v České republice, kde mohou vyřídit veškeré svoje požadavky. Například na základě obdržené upomínky oznámit, že jim předmětná zásilka nebyla vůbec doručena, a z tohoto důvodu že také nebyla uhrazena. Tím by se předešlo jakýmkoliv dalším komplikacím, které vzniknou vždy, když zákazník nijak nereaguje. Zákaznický servis je možné kontaktovat telefonicky v pracovních dnech na čísle: 283 08 08 18, na e-mailové adrese: cz@courlux.com, nebo online na webových stránkách firmy: www.courlux.com.

Na základě oznámení, které paní Křížová ve své stížnosti uvedla jako důvod nezaplacení pohledávky, a to, že jí předmětná zásilka vůbec nebyla doručena, bylo ukončeno vymáhání této pohledávky u inkasní kanceláře Intrum ke dni 17. 3. 2020.
Paní Křížová tedy nemusí za fakturu číslo 72283019846 nic platit. Omlouváme se za způsobené komplikace.
Potvrzujeme, že zasílání dámských punčochových kalhot značky Shape, na adresu paní Křížové, pod zákaznickým číslem 72275506979, bylo ukončeno a zrušeno dne 16. 3. 2020. Dále byly také vyřazeny její osobní údaje z databáze zákazníků firmy Courlux.


Zákaznický servis v ČR pro firmu Courlux International SA

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 06:47, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2020 20:06, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2020 20:16, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.