Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:621
Z toho za letošní rok:76
Stále v řešení:45
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 144 stížnostech.

#40449Cdate

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2020, před 2 měsíci

Daniel Litva

Znění stížnosti

Dobrý den
Stránka c-date mi bez mého vědomí strhla z účtu neco pres 2000 bez nějakého upozornění a na email mi nereagují


Produkt

Internetová seznamka


Požadované řešení

Prosím o smazání celého účtu a dalšího strhavani penez. Id.UCTU GZDWKE73 PREDEM DEKUJI


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 15:32, před 2 měsíci

Ačkoliv to v obsahu stížnosti není explicitně uvedeno, vycházíme s ohledem na výši zaúčtované částky a s ohledem na praxi této společnosti při řešení stížnosti z toho, že se jedná o tzv. automatickou prolongaci [tj. situaci, kdy je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců].

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat. Závazek v logice výše uvedeného by tak skončil uplynutím původně sjednané doby a nebylo by možné po spotřebiteli požadovat poplatek spojený s automatickou prolongací. Přesto doporučujeme spotřebitel z preventivních důvodů závazek (navíc i) vypovědět.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.