Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:416
Z toho za letošní rok:104
Stále v řešení:75
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

79%
21%
Toto skore je založeno na 74 stížnostech.

#40483Zákazka č. 1100480252

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2020, před 24 dny

Peter Braun

Znění stížnosti

Za objednávku č. 1100480252 bolo zaplatené na účet SK7583300000002300518740 do SR z účtu CZ6055000000001831926001 41,07 euro dňa 16.3.2020. Účel odchodzí úhrady VS:1100480252. Platba asi nie je spárovaná so zákazkou, preto dostávam sms o neúhrade. Prosím o nápravu. Peter Braun, +421905254751, Levice, Hviezdoslava 19 Vopred vďaka.


Produkt

Nanovlákenná maska /rúška/ 1ks + 4 ks á 8,21 €


Požadované řešení

Spárovať platbu a zaslať tovar


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2020 09:19, před 23 dny

Kupní smlouva byla uzavřena a smluvní strany jsou zavázány si vzájemně plnit. Spotřebitel kupní cenu již uhradil, prodávající měl povinnost dodat zboží ve sjednané době. Nebyla-li doba sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitel vyzve, má spotřebitel právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.3.2020 20:01, před 16 dny

Vaši platbu jsme dne 18.3.2020 obdrželi na náš účet. Vaše objednávka se nyní zpracovává. O odeslání balíčků informujeme prostřednictvím automatické emailové zprávy.

Hezký den přeje
Kateřina K..
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Peter Braun

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.3.2020 21:13, před 16 dny

Hodnocení: