Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#40507Neuznaná reklamace- odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 21 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.03.2020, před rokem

PETR RAŠKA

Znění stížnosti

Dne 11.12.2018 jsem si koupil chytrý náramek Samsung Gear Fit2 Pro. 8.4.2019 jsem poslal do obchodu T.S.Bohemia náramek na reklamaci / přetržený řemínek/, opraveno 30.4.2019 a popis závady servisu-přetrhlý řemínek. 22.8.2019 jsem poslal do obchodu T.S.Bohemia náramek na reklamaci / přetržený řemínek/,opraveno 17.9.2019 a poznámka technika-oprava výměnou pásku.Dne 11.2.2020 jsem znovu poslal do společnosti T.S.Bohemia na opravu přetržený náramek a napsal - reklamováno už 3x,stále stejná závada a chci odstoupit od smlouvy,12.3.2020 náramek opraven,poznámka technika-řemínek poškozen nadměrným tlakem,v rámci vstřícného kroku provedena výměna řemínku,nejedná se o záruční vadu výrobku.Paní Nejedlá mi napsala,že je reklamace neuznána.Můžete mi nějak poradit.Děkuji Raška


Produkt

MTP SAMSUNG Gear Fit2 Pro,SM-R365N,Black


Požadované řešení

Jelikož jsem už 3x náramek reklamoval na stejnou závadu,tak žádám jenom vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2020 17:50, před rokem

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.
O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Jestliže prodávající reklamaci neuznává, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku. V posudku by se znalec měl zaměřit na existenci a povahu vady a také by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Seznam znalců je k dispozici na www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na www.justice.cz, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem se doporučujeme předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení. Pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly, a právo na řádné vyřízení reklamace. V případném soudním sporu se také vylepší důkazní postavení spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2021 22:37, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.