Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#40566Vymáhání dluhu za nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.03.2020, před 7 měsíci

Otokar Buzek

Znění stížnosti

V 10-11.2019 jsem po tel. dohodě souhlasil s dodáním vzorku holicí čepelky za cenu poštovního a balného (149,-Kč) s termínem do 3.týdnů.Do dnešního dne jsem nic neobdržel kromě dopisu fy Mylando AG na zaplacení vč. penále (208,-Kč). Odeslal jsem dopis 7.2.2020 s oznámením o nedodání zboží, odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení termínu a odstranění mých dat z jejich databáze. Č. zásilky u ČP RR378711094CZ, převzata příjemcem 12.2.2020 bez odpovědi. Místo odpovědi fy Mylando jsem 18.3.2020 obdržel dopis od společnosti Alektum Group na uhrazení dluhu pro věřitele Mylando AG ve výši 570,81Kč. Společnosti Alektum jsem odeslal e-mail s popisem případu a s žádostí o vyjádření, zatím bez odpovědi, pouze potvrzen příjem mailu. Z uvedeného se domnívám, že firma Mylando poskytla má data další společnosti přesto, že byla vyzvána k jejich odstranění.


Produkt

nedodání výrobku


Požadované řešení

Storno celého případu u fy Mylando z důvodu nesplnění, finanční náhradu za doporučený dopis společnosti Mylando nepožaduji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2020 17:05, před 6 měsíci

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebiteli doporučujeme vyzvat společnost, aby mu doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právní titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM INKASSO, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2020 17:52, před 6 měsíci

Vymáhaní bylo ze strany inkasní agentury Alektum, s.r.o. ukončeno.


Otokar Buzek

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.3.2020 14:58, před 6 měsíci

Hodnocení: