Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#40669Krácení pojistného plnění při úrazu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 měsíců 27 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.03.2020, před 10 měsíci

Jiří Řípa

Znění stížnosti

Dobrý den,

pojišťovně jsem nahlásil škodu - úraz kolene. Absolvoval jsem dvě artroskopické operace kvůli poranění menisku, kde mi zároveň byl diagnostikován přetržený zadní zkřížený vaz. Veškeré lékařské zprávy jak z operací, tak z léčení ortopedů jsem pojišťovně zaslal. Nicméně pojišťovna vyhodnotila můj úraz jako pohmoždění těžšího stupně kolenního kloubu a stanovila pojistné plnění pouze na 28 dnů. Přičemž tyto diagnózy jsou v jejich oceňovacích tabulkách hodnoceny výrazně jinak a v žádném případě se nejedná o pohmoždění kolenního kloubu, což v lékařské zprávě uvedl taktéž ortoped. Pojišťovna tak odmítá vyplatit celou výši plnění, na které mám nárok, i přes to, že jsem již třikrát žádal o revizi pojistného plnění.

Jako odpověď na moje žádosti o revizi mi bylo vždy zasláno podobné vyjádření, které pro pojistné plnění stanovovalo diagnózu pohmoždění těžšího stupně. Nikdy jsem nedostal vysvětlení, proč bylo takto stanoveno a na základě jakých lékařských zpráv.


Produkt

Úraz kolene


Požadované řešení

Revize pojistného plnění a vyplacení plné částky dle diagnóz stanovených lékařem v souladu s pojistnými podmínkami.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2020 21:20, před 10 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Ze stížnosti není zcela zřejmé, o jaký pojistný produkt se jedná. Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

V případě, že by se jednalo o životní pojištění, k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

Průvodce podáním návrhu je možné vyhledat na následujících webových stránkách www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Finanční arbitr musí rozhodnout do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Tato lhůta může být maximálně prodloužena o dalších 90 dnů. Řízení není zpoplatněno, proto spolu s návrhem není třeba hradit žádný poplatek.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před finančním arbitrem je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2020 16:24, před 10 měsíci

Vážený pane Řípo,

děkujeme za Váš podnět, na základě kterého jsme přistoupili k prošetření celé záležitosti.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2020 21:55, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Řípa

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.4.2020 21:59, před 9 měsíci

Dobrý den, stále jsem neobdržel žádné další vyjádření od kanceláře ombudsana.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2020 16:21, před 9 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat a informovat spotřebitele, v jaké fázi se věc nachází.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.